Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Geografi

·

Årskurs:

9

HT20 - Befolkning och demografi

Rönnowskolan, Kristianstad · Senast uppdaterad: 29 september 2020

Demografi betyder "att beskriva en befolkning". Inom detta arbetsområde kommer vi undersöka både Sveriges och världens befolkning.

Som avslutning på befolkning och demografiarbetet kommer vi göra uppgifter från ett gammalt Nationellt prov i Geografi - 29/9

När du pluggar inför provet kan du använda de frågor du arbetat med i Geografiboken

I Ge-boken finns följande kapitel att arbeta med (välj ut det du tycker är relevant):
- Befolkningsfördelning: 112-126
- Fattigdom och ohälsa: 176-210

På studi har vi tittat på följande filmer:
- Demografi: Introduktion
- Jordens befolkning ökar
- Befolkningspyramider
- Befolkningsprofiler
- Den demografiska transitionsmodellen

Malins PP

Jag har också lagt till ett dokument från en annan lärobok: Geografi 8 som kan vara bra att läsa. Detta finns i classroom.

  • Det du behöver kunna till NP är:
  • Begreppen som presenteras i powerpointerna ex. transport, resurs, urbanisering
  • Läsa av och tolka befolkningspyramider och diagram
  • Dra slutsatser kring individ - samhälle, rika - fattiga och dåtid - nutid
  • Förstå vad tätort och glesbygd är Förstå vad befolkningsökning är och vad det kan bero på

Läroplanskopplingar

analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,

Hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet samt orsaker till och konsekvenser av den ojämna befolkningsfördelningen. Migration och urbanisering och orsaker till och konsekvenser av detta.

Kartan och dess uppbyggnad med gradnät, färger, symboler och olika skalor. Topografiska och olika tematiska kartor.

Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Förekomst av och orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen.

Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser.

Matriser i planeringen
Befolkning och demografi
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter