Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Biologi

·

Årskurs:

4 - 6

Världens biologi

Brearedsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 17 september 2020

Nu ska vi lära oss mer om biologi och naturen! Hur förklarade man naturfenomen innan man förstod hur saker verkligen ligger till? Vilka stora upptäckter har gjorts? Och hur har de påverkat oss?

Våra mål:

 • Lära oss om hur man historiskt beskrev naturen i skönlitteraturen och myter
 • Bli bekanta med några historiska och nutida upptäckter som har påverkat hur vi människor lever med och ser på naturen
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika miljöer
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att:

 • läsa och prata om naturmyter
 • titta på faktafilmer
 • läsa faktaböcker
 • identifiera, sortera och gruppera djur, växter och andra organismer
 • arbeta i par/grupper för att fördjupa våra kunskaper

Vad ska bedömas?

Du ska kunna:

 • berätta om livets utveckling och ge exempel på organismers anpassningar till olika livsmiljöer
 • berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och vad de har haft för betydelse för människans levnadsvillkor

Så här ska du bedömas:

 • skriftlig redovisning
 • presentation av en vald upptäckt enskilt, i par eller grupp med tillhörande Kahoot.

Läroplanskopplingar

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.

Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.

Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.

Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.

Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback