Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

3

Taluppfattning och skriftliga räknemetoder

Söderskolan, Falkenberg · Senast uppdaterad: 21 september 2020

Vi tränar på taluppfattningen med tal 0-1000. Vi tränar på både huvudräkning och olika strategier vid huvudräkning. Vi tränar också på skriftliga räknemetoder med både addition och subtraktion.

 

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska få möjlighet att utveckla förmågan att:

 • välja och använda matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.
 • delta i samtal och diskussioner kring lösningar eller beräkningar.
 • använda begrepp när du förklarar dina lösningar/beräkningar.
 

 

Bedömning - vad och hur

Jag bedömer din förmåga att 

 • använda skriftliga räknemetoder och räkna ut både addition och subtraktion
 • göra enkla beräkningar och lösa enkla problem genom att välja och använda en fungerande strategi  
 • förklara och berätta om dina lösningar eller beräkningar
 • namnge ental, tiotal och hundratal

Det gör jag genom att följa ditt arbete på lektionerna och lyssna på när du berättar om dina lösningar. Du kommer även att få göra ett litet test.

Undervisning och arbetsformer

Detta kommer du få möjlighet att träna genom att:

 • delta på gemensamma genomgångar
 • använda praktiskt material och träna på att hoppa mellan olika representationsformer
 • arbeta enskilt och kooperativt
 • arbeta i matteboken
 • träna färdighetsträning på ipad
 • arbeta med problemlösning ex: sant och falskt
 • delge dina lösningar samt lyssna på andra när de förklarar sina lösningar
 • delta i samtal och diskussioner kring olika strategier att lösa matematiska problem

Läroplanskopplingar

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning

De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.

Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.

Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.

Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback