Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

7

Livets former

Matteusskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 9 september 2020

Vad är liv? Hur sorterar vi?

Biologi Livets former, årskurs 7, vecka 35-45

 

 

Mål för ämnesområdet:

 

·         Vad som är gemensamt för allt levande

·         Att organismer delas in i olika grupper

·         Vad som skiljer ryggradslösa djur från ryggradsdjur och ge några exempel på djurarter

·         Vad som skiljer växelvarma djur från jämnvarma djur

·         Vad som menas med yttre och inre befruktning

·         Berätta om de olika djurgrupperna och ge några exempel på vanliga arter

·         Vad som är typiskt för svampar och lavar

·         Att växter har klorofyll och fotosyntes

·         Växtens olika delar och deras uppgift

·         Att växter delas in i två stora grupper sporväxter och fröväxter

·         Vad som menas med pollinering och hur pollineringen går till

·         Några exempel på hur växter sprider sina frön

·         Några olika sorters urdjur

·         Algernas betydelse som föda och syreproducent

·         Vad plankton är

·         Att bakterier och arkèer är mycket små encelliga organismer som saknar cellkärna och kan föröka sig genom delning

·         Att blågröna bakterier har klorofyll och fotosyntes

 

Tidsplan:

Vi arbetar under veckorna 35-45 med biologi, kapitlet ”Livets former” i boken.

Vi har ett första prov under vecka 39 och ett avslutande prov vecka 45.

 

Arbetssätt och bedömning:

·         Genomgångar

·         Laborationer

·         Söka fakta och lära sig nya begrepp.

·         Gemensamma diskussioner i grupp.

·         Muntlig redovisning

·         Läxförhör och prov

 

Bedömning sker vid laborationstillfällen, muntliga diskussioner, läxförhör, inlämningsuppgift samt skriftligt prov.

 

 

 

 

 

Läxschema:

VECKA

GENOMGÅNG

EXTRA

LÄXA

Studi.se

35

Vad är levande?

Sid 2-7

Fördiagnos

Arbetsblad ”Är det levande?”

2-9

Introduktion till ekologi

Djurcellen, Växtcellen

 

Lab sortera djur

 

 

 

 

Art, släkte & familj

Sid 8-9

Arbetsblad ”Beskriv organismen”

Frågor sid 9

 

Kromosomer och anlag

Ärftlighet

36

Djurens liv och former

Sid 10-15

Frågor sid 15

10-15

Att andas under vatten

Temperaturförändringars effekt på djur

 

Lab

 

 

 

 

Genomgång djurgrupperna

sid 16-48

Arbetsblad ”djurens rike”

 

Introduktion till taxonomi

Djurens taxonomi

37

Djurgrupperna forts

Arbetsblad ”Nässeldjur, maneter & ringmaskar”

Eget arbete djurgrupper

Ekologiska pyramider

 

Lab start rundmaskfälla

Frågor sid 16, 18

 

 

 

 

Arbetsblad ”blötdjur, leddjur, insekter

 

 

38

Djurgrupperna forts

 

Arbetsblad ”fiskar & groddjur”

Eget arbete djurgrupper

Djurs försvarsmetoder

 

Lab rundmaskfällan

 

 

 

39

Repetition Djur

 

 

 

 

Lab Celler

 

 

 

 

Prov djur

 

 

 

 

40

Svampar

Film ”svampar”

Frågor sid 61

56-61

Taxonomi: Svampar och protister

Svampar

 

Växter

Film ”från frö till blomma”.

Frågor sid 67, 69, 75

62-75

Växternas taxonomi

 

Lab

 

 

 

41

Urdjur och alger

Arbetsblad ”alger och urdjur”

Frågor sid 81

76-81

Cellens domäner

Alger

 

Lab Studera urdjur

 

 

 

 

 

 

 

 

42

Bakterier, arkéer och virus

Arbetsblad ”bakterier, arkéer och virus”.

Frågor sid 86

82-86

Virus

Smittspridning

43

Repetition

 

 

 

45

Repetition

 

 

 

 

Prov

 

 

 

 

 

 

Att läsa inför prov 1: djur

Sidor 2-15 samt sidor 16-48, (det är många sidor men frågor kommer inte på enskilda arter utan mer kring djurgruppers egenskaper och kännetecken.

Att läsa inför prov 2:

Sidor 76-86 (urdjur, alger, bakterier, arkéer och virus)

Centrala begrepp:

Liv                                                            Cell och DNA

Art, släkt och familj                                 Ryggradslösa djur/ryggradsdjur

Djurgrupperna                                          Växelvarma/jämnvarma     

Yttre och inre befruktning                       Parasit och nedbrytare                            

Klorofyll och fotosyntes                          Pollinering                                               

Urdjur                                                       Malaria                                                    

Algers betydelse                                      Plankton                                                  

Förökning genom delning                        Bakterier                            

Vattenblomning                                       Arkéer                                                     

Nyttiga bakterier                                      Virus                                                                             

 

 

 

Ur kursplanens centrala innehåll:

 

    Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.

 

    Aktuella forskningsområden inom biolog.

 

De biologiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.

 

    Fältstudier och experiment. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.

 

    Hur organismer identifieras, sorteras och grupperas utifrån släktskap och utveckling.

 

    Sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.

 

    Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback