Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Slöjd

·

Årskurs:

5

Terminsplanering år 5 i slöjd.

Engelbrektsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 11 augusti 2021

Monster som ska bli en serie och pennskrin är några saker du kommer att arbeta med under terminen.

Vad ska vi arbeta med?

Designa och sy egna monster samt dokumentera det i form av en serie . 

Sy ett pennskrin med blixtlås och utvärdera resultatet.

 

Hur ska vi arbeta? 

Du kommer att rita egen design och sy efter muntliga och skriftliga instruktioner.

Du kommer att berätta hur din arbetsinsats har påverkat resultatet.

 

Vad ska du lära dig?

Du kommer att öva på att:

 

-utveckla dina idéer och rita skisser efter ett tema. 

 

-välja material och tekniker samt hantera redskap på rätt sätt. 

 

- formge, experimentera med material och tekniker.

 

-  läsa skriftliga instruktioner och ta eget ansvar för att arbetet går framåt

-  dokumentera och utvärdera din arbeten med och utan digitala verktyg

 

 

 

 

Begrepp att kunna vid slutet av arbetsområdet:

Rät och avigsida 

 

Hur ska du visa vad du lärt dig?

Dokumentation i form av en ritning, färdigt arbete samt en utvärdering .


Läroplanskopplingar

Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.

Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.

Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.

Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.

Resurshushållning, till exempel genom reparationer och återanvändning av material.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback