Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål

·

Årskurs:

4 - 6

Der Sprachabschneider

Modersmålsundervisningen, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 9 september 2020

Grammatik!? Tycker du den är viktig eller anser du att den är onödig? Upplever du den som tråkig eller som spännande? Är det något du helst undviker för att det är så svårt eller älskar du allt som har med språkets struktur att göra? Vi ska läsa boken Der Sprachabschneider av Hans Joachim Schädlich som berättar om en som tror att livet fungerar lika bra med lite mindre grammatik: (Paul vara pojke din ålder. Han älska drömma. Även spela fotboll tycka han om. Hans kompis heta Bruno. En dag stå en man dörr och göra ett förslag: Om Paul ge honom alla prepositioner och böjda verb man göra läxor Paul. Vara Paul nöjd byteshandel? Du få veta bok.)

Innehåll

1. Varför ska vi arbeta med det här?

Du ska utveckla ditt läsförståelse, ditt ämnesförråd och ditt sätt att reflektera över och urskilja språkliga normer och strukturer

 

2. Det här kommer du att få undervisning om:

- hur du läser med inlevelse och mellan rader

- att resonera om bokens budskap

- ämnesrelaterade ord,  begrepp synonymer och motsatsord som förekommer i boken 

Tysklands samhälle idag och då boken skrevs

- hur du skriver en karakterisering och en berättande text

- hur man presentera muntlig för olika mottagare 

 

3. Det här vill jag att du ska lära dig:

att du resonerar över språkliga strukturer i tyskan samt jämför dem med svenskans

- utvidgar ditt ordförråd, att du vet vad synonymer och motsatsord är samt att du kan nämna de du har lärt dig

- att du läsa med flyt, rätt betoning och satsmelodi

- att hitta och tolka information som står mellan rader

- att du kan skriva en karakterisering och en berättande text

- att kunna presentera fakta om det kalla kriget

 

4. Så här kommer vi att arbeta:

- diskutera och argumentera i grupp 

- reflektera själv och i grupp

- läsa själv och högt för gruppen

 

5. Så här kommer dina kunskaper att bedömas:

- Delvis kommer du få feedback av dina klasskamrater, delvis av din lärare

- Du kommer regelbunden få personligt, skriftligt återkoppling av din lärare, så att du kan utvecklas

- Du får information om bedömningstillfällen i förväg


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och

reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.

Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskans.

Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.

Muntliga presentationer för olika mottagare.

Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd.

Berättande texter och poetiska texter för barn och unga i form av skönlitteratur, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.

Berättande och poetiska texters typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.

Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Synonymer och motsatsord.

Skolgång i områden där modersmålet talas i jämförelse med skolgång i Sverige.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback