Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Språk och kommunikation

Björkbackens förskola, Bollnäs · Senast uppdaterad: 20 september 2020

Barngruppen är ny och arbetslaget är nytt. Vi behöver lägga tid på att lära känna varandra och att arbeta ihop gruppen och stärka den enskilda individen.

Nuläge

Ny barngrupp och nytt arbetslag. Under rådande omständigheter iom Covid19 kommer vår undervisning att till största delen bedrivas utomhus.

Att både ge barnen tillhörighet i den stora som lilla gruppen har varit gynnsamt för gruppkänslan, det har gett barnen utrymme för att hitta en möjlighet att samspela och lära känna varandra på olika sätt utifrån deras egna förutsättningar.

 

Mål

Vi vill att barnen visar att de är trygga och att de kan våra rutiner.

Vi vill kunna se att barnen har utvecklat sin förmåga att kommunicera och samspela. 

Vi vill kunna se att att barnen har utvecklat sin förmåga att respektera varandra som individer med likheter och olikheter, och att alla är lika viktiga. 

 

 

Syfte

För att barnen ska kunna lära sig nya saker behöver de känna sig trygga i gruppen och ha roligt tillsammans. Vi vill att barnen ska respektera varandra som värdefulla kompisar.

 

Eftersom lärande sker tillsammans med andra behöver barnen utveckla sin förmåga att kommunicera och samspela.

 

 

Genomförande

Tydliga rutiner för dagen

 

Tecken och bilder som stöd

 

Undervisning i mindre grupper

 

Samlingar

 

Gruppstärkande lekar och sånger

 

Språkutvecklande undervisningsaktiviteter kopplade till naturvetenskap och teknik. Experiment. (Läslyftet)

 

Vi är olika men lika, människors lika värde. Vi läser böcker och samtalar omkring dem. (Grön Flagg, Hållbar utveckling)

 

 

Dokumentation under lärprocessen

Vi dokumenterar barnens samspel och lekar med hjälp av iPad.

Vi dokumenterar barnens teckningar och skapande och deras tankar omkring det vi arbetar med.

 

Ansvar

Marie, Tina och Åsa ansvarar.

 

Uppföljning

Vi följer upp och utvärderar på våra avdelningsplaneringar ca en gång per månad, den 28/9, oktober? Och 23/11

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback