Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål

·

Årskurs:

F - 3

Bokprojekt Daniel Napp

Modersmålsundervisningen, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 9 september 2020

Vi kommer att läsa en bok som heter "Das schlaue Buch vom Büchermachen" av Daniel Napp. Det handlar om att hur en bok blir till. Under läsåret kommer eleverna att bli Författare, Lektorer och illustratörer genom att under vårterminen tillverkar en egen liten bok.

Vi kommer att läsa en bok som heter "Das schlaue Buch vom Büchermachen" av Daniel Napp. Det handlar om att hur en bok blir till. Vi kommer att arbetar oss genom kapitlerna. Vi kommer arbeta med frågor kring hela boken och kommer även arbeta intensivare med varje kapitel. När vi läser avsnittet om bokmässan skriver barnen upp frågor som de skulle vilja ställa till författare, illustratörer eller till en förlag.
Vi kommer förbereder oss på att skriver själv en bok genom att öva på t ex personbeskrivningar, beskrivningar av bilder.
När vi är redo börjar vi skriva våra egna böcker. De kommer att har konkreta instruktioner och kommer vara anpassade till alla åk från 1- 3. Medan dem yngre elever kommer att rita bilder och berättar muntlig, kommer dem äldre elever att få skriva själv en text till en ritat bild. Boken kommer presenteras för klasskompisar när den är klar.


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen.

Läsriktning och skrivteckens form och ljud i jämförelse med svenska.

Ordföljd och interpunktion samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. Jämförelser med svenskans ordföljd, interpunktion och stavningsregler.

Muntligt berättande för olika mottagare.

Uttal, betoning och satsmelodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd. Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.

Berättande texter och poetiska texter för barn i form av bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.

Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

Matriser i planeringen
Bedömningsmatris 1-3 (modersmål)
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback