Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

4 - 6

Matematik åk 4-6 Almåsskolan kapitel 1-2

Almåsskolan, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 28 oktober 2020

Planering matematik åk 4-6 Almåsskolan

Undervisningen (Konkretisering av läroplan)

I undervisning kommer du att lära dig om... (Vad?)

Kapitel 1 & 2

 • metoder för att räkna addition, subtraktion, multiplikation och division.
 • välja och använda lämpliga räknesätt och metoder i olika situationer
 • samband mellan tal i bråkform och i decimalform.
 • tolka tallinjer med tal i decimalform
 • läsa, uttrycka tal och göra jämförelser mellan tal i decimalform
 • vilket värde en siffra representerar beroende av sin position, sin plats, i ett tal
 • utföra beräkningar med tal i decimalform, med alla räknesätt  
 • förklara och motivera utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet

I undervisningen kommer vi att... (Hur?)

 • ha genomgångar
 • samtala om matematik
 • räkna på egen hand i boken och rätta själv
 • ha enskild handledning
 • använda "lathundar" 
 • använda konkretiserande material
 • träna matematik genom parövningar
 • träna matematik med elevspel, bingel

Bedömning

Du kommer visa dina kunskaper/förmågor på följande sätt (Hur?)

 • aktivt deltagande på lektioner
 • Bingel
 • diagnoser
 • Screening
 • Prov

Följande kommer att bedömas (Vad?)

Se matris!


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Ämnesmatris - Matematik 4-6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback