Skolbanken Logo
Skolbanken

Värdegrund på Kajutan vt-21

223231 Förskolan Hamngården, Stockholm Hägersten-Älvsjö · Senast uppdaterad: 25 januari 2021

Vi på förskolan Hamngården kommer under följande termin arbeta med temat ”Hållbar utveckling”. Vi kommer arbeta med att ge barnen möjligheter och förutsättningar för ett hållbart förhållningssätt till sin miljö, natur och samhälle. Vi kommer att fokusera på det sociala samspelet både på individnivå samt gruppnivå. Vi kommer även erbjuda barnen möjlighet till att uppleva rörelseglädje som i ett längre perspektiv leder till ökad hälsa och välbefinnande.

Utbildningsplan 

Mål:

Vårt mål är att ge barnen möjlighet att utveckla metoder för att på ett bra sätt kunna:

 • Prata om när något känns fel
  • Lyssna på varandra och komma överens
  • Dela med sig
  • Samarbeta
  • Vänta på sin tur
  • Säga förlåt
  • Visa känslor
  • Sprida glädje
  • Säga stopp
  • Lugna ner sig 
 • Självständighet och tillit till sin egna förmåga.

Syfte:

Barnen ska ges möjlighet i sin  utbildning att utveckla sin förmåga till empati, och omtanke genom att uppmuntra och stärka deras medkänsla och inlevelse i andra människors situation.

 

Varför startar detta projekt? 

Värdegrundsarbetet är det som vi arbetar med barnen på olika sätt hela tiden.

I början av terminen när det är nya barn i gruppen är det bra med en start kring värdegrunden och det sociala samspelet. 

Hur främjar vi barns språkutveckling?

För att främja barnens språkutveckling så använder vi ett språk som är nyanserat. 

Vi för samtal  i stor grupp som tex, berättar samling, som innebär att barnen själva berättar om saker de har upplevt. 

Vardags samtalen är viktiga för att främja barnets språk, vid påklädning och matsituationer vi benämner alla sakerna med dessa rätta namn. 

 

 

 

 

Vad vill vi att barnen ska få möjlighet att upptäcka, erfara och utveckla?

Vad: Stimulera barnens samspel, utveckla deras förmåga att bearbeta konflikter och respektera varandra samt att barnen ska få lära sig om sina rättigheter.
När: Vid temasamling och olika projekt i verksamheten.
Vem: Pedagoger och barn

 

Vilken/vilka artiklar i FN:s barnkonvention kommer vi att arbeta med i projektet och på vilket sätt? 

”Skolan ska hjälpa barnet att utvecklas och lära barnet om mänskliga rättigheter.”

https://unicef.se/barnkonventionen/las-texten

 

Undervisningsplan

När i veckan erbjuder vi detta projekt?

Vi arbetar dagligen med att stärka och utveckla barnens samspels strategier. Vi har även barnen indelade i mindre grupper med fast schema.

Hur ska miljön förberedas? Vilket material kan behövas?

Miljön samt materialet ändras beroende på det aktuella projektmålet. 

Vilka samtalsformer, begrepp och ord ska barnen få möta?

- Barnen kommer att få delta i olika samtalsformer baserat utifrån det aktuella sammanhanget.

- Barnen kommer att undervisas och utmanas språkligt både på individnivå samt gruppnivå.

Vilka barn och pedagoger deltar?

- Gruppkonstellationerna är gjorda utifrån diskussioner inom arbetslaget och kan komma att förändras över tid.

- Gruppernas storlek är ca 5-9 barn tillsammans med 1 pedagog.

Hur ska projektet dokumenteras?

- Dokumentationen sker kontinuerligt och fortlöpande genom skriftlig dokumentering samt med bild, 

Hur ska barnens lärprocesser synliggöras, både på individuell nivå och på gruppnivå?

- Genom kontinuerlig och fortlöpande dokumentering med skrift och bild på barnens läroprocesser, både i grupp samt individuellt.

Vad vill vi göra, vilka aktiviteter ska planeras in?

- Vi arbetar i projektgrupper utifrån projektet 

Hur ska miljön förberedas? Vilket material kan behövas?

Vi förbereder genom att lägga fram det materialet som behövs för den planerade aktiviteten.

Vilka samtalsformer, begrepp och ord ska barnen få möta?

Vi använder begrepp och ord från barnkonventionen.

Vilka barn och pedagoger deltar?

Alla  barn och pedagoger

Hur ska projektet dokumenteras?

Genom lärloggar på skolplattformen och på vår vägg utanför Kajutan

Hur ska barnens lärprocesser synliggöras, både på individuell nivå och på gruppnivå?

Med lärloggar, både enskilt och i gruppen. Observationer på barnen och gruppen. 

Vad vill vi göra, vilka aktiviteter ska planeras in?

Barnen ska få prova på olika material och olika utryck till hur man är i socialt samspel. Prata mycket men också få en förståelse till orsak och verkan. 

Barnen ska få prova på uppgifter som finns i lärarhandledningen för kompisböckerna.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback