Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

5

Svenska åk 5 - berättande texter (SKRIVA)

Gustavslundsskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 30 september 2020

Vi kommer att arbeta med berättande texter för att du ska bli säkrare på testgenrens struktur och språkliga drag.

Förankring i kursplanens syfte

Eleven ska utveckla sina förmågor att:

 • formulera och kommunicera i tal och skrift
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer
 • ge omdömen om och bearbeta text

Innehåll

Vad?:

 • berättande texters struktur
 • dramaturgikurva
 • sambandsord
 • tips på inledning
 • avslutning av berättande texter
 • miljö- och personbeskrivningar
 • prepositioner

Arbetssätt

 • gemensamma genomgångar
 • enskilt arbete
 • pararbete
 • grupparbete
 • skrivuppgift
 • muntlig framställning

Bedömning

Hur säker du är på berättande texters:

* innehåll
* struktur
* språkliga drag

och hur du visar detta. 


Läroplanskopplingar

Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.

I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.

De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.

Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation

I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet

De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling

Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.

I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.

De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.

Matriser i planeringen
Matris för berättande texter
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback