Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 4

Normer och värden

Harbo förskola, Heby · Senast uppdaterad: 25 september 2020

"Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att efterhand omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling i olika sammanhang." Lpfö 2018

Läroplansmål/ nationella mål:

Mål Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

• öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,

• förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

• förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,

• respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och

• ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

 

Syfte: 

Vi har valt att arbeta med normer och värden då det skapar en trygghet. Genom att veta hur vi är mot varandra och vår miljö, genom fasta rutiner, frilek och planerad aktivitet.  

 

Mål:  

Vi vill att barnen på Elefanten ska känna sig trygga med varandra, pedagogerna och miljön.

De ska kunna ta hjälp av varandra.

Dela med sig av vilka normer de redan kan, förstärka de normer och värden som finns i förskolan (genom talet och handling). 

Veta vart deras plats är vid matbordet, vart deras kläder ska hängas, skor ska stå. 

 

Utbildning och undervisning: 

Vi kommer att läsa 10 små kompisböcker, gemensamt i gruppen.

Använda oss av våra handdockor föreställande kanin och igelkott. Fråga barnen om de själva känner igen, situationen.

uppmuntra barnen att hänga upp sina egna kläder på deras krokar. 

Hjälpa barnen till sina sittplatser. 

Använda oss av våra gemensamma förhållningsregler och upprepa dem fler gånger. 

Hjälpa barnen lösa konflikter, prata om hur man är en bra kompis.

Sjunga sånger om vänskap, namnen.

leka lekar som handlar om att vänta på sin tur, dela med sig, säga stopp/förlåt, prata om känslor, lyssna på varandra och samarbeta. 

Vi kommer även att dela upp gruppen i två grupper, där de äldre barnen ingår i en grupp som kommer tillsammans lösa olika uppgifter om vänskap tillsammans med Ugglan och kompisproblemet. (Detta finns via Ur att titta på även hemma, och är olika teman kring hur man är en bra kompis.) Gruppen har bestämt namnet fjärilarna och kommer att hållas varje onsdag. 

När denna grupp är inne, arbetar övriga barnen med olika lekar, övningar ute på gården. 

Uppgifter:

-se nedan


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Uppgift 1
Uppgift 2

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback