Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F

Bildanalys av ett fotografi

Gärdesskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 10 september 2020

Välj ett fotografi som tilltalar dig eller som betyder något för dig. Alt. 1) Leta rätt på ett gammalt familjefotografi och gör en bildanalys genom att skriva en A4. Alt. 2) Välj ett porträtt av en eller flera personer. Bilden skall vara fotograferad av en känd konstfotograf. Ex. Annie Leibovitz, Sally Mann, Anders Petersen eller Jens Assur. Skriv sedan en bildanalys

 

Gärdesskolan

 

Bild  2020

 

Åk 8

 

 

 

Bildanalys av ett fotografi.

 

 

 

 

 

Jag ser: Utan några som helst förkunskaper beskriver du vad du ser i fotografiet. Det gör alltså ingenting ifall du inte vet någonting om tillfället eller personerna. Det kan till och med bli intressantare senare i din analys. Beskriv först i stora drag det du ser. Vad är i fokus? Från vilket perspektiv är fotot taget? Identifiera eventuella former och linjer. Är det ett svartvitt fotografi eller färg? Är det hög ljuskontrast? Hur skildras ljuset? Varifrån kommer ljuskällan? Identifiera också händelser, gester, känslouttryck och blickriktningar bland människorna i bilden. Tänk dig att du beskriver bilden, utan personliga värderingar, för någon som inte ser den. Vad är det för bildutsnitt? Ur vilket perspektiv är det fotograferat?

 

 

 

Jag vet: Beroende på vilket alternativ du väljer så tar du reda på fakta. Nu får du lägga ner mer tid på tolkningen av ditt fotografis innehåll. Analysera och red ut motivets innebörd. Vem är fotografen? Vem har blivit fotograferad? Vid vilket tillfälle?

 

Om du väljer alt.1 så kanske du måste ringa mormor eller någon annan familjemedlem för att få svar. Du kanske då får reda på familjehistorier du inte visste.

 

 Om du väljer alt. 2 så sök information i bibliotek och på webben. Vad har fotografen haft för tankar? Har han eller hon exempelvis använt sig av symboler eller anknyter han/hon till vår historia?

 

 

 

Jag tänker: För att tolka ditt fotografi på den här, tredje, nivån lämnar man det som finns inom bilden för att förstå bilden som ett symtom (tecken på något underliggande) för ett större sammanhang. Nu kan du tycka och tänka och ha personliga funderingar. Har fotografen tänkt på något för att förstärka bilden? Välj ut en eller två ur bilden och beskriv han/hennes tankar. Här finns det flera som tänker: Fotografen, den som blir fotograferad och du som tittar på bilden. Jämför och se samband med dina egna erfarenheter från böcker, filmer, nyheter eller något annat du upplevt själv.

 

Alt. 1) Kan du dra paralleller till vår samtid och se samma scenario nu 2020?

 

Alt. 2) Vad tror du fotokonstnären har för budskap? Vad vill han eller hon förmedla?

 

Kan du dra några slutsatser nu när du har studerat fotografiet och sökt fakta.

 

 

 

Fotografiet skall tas med för kopiering

 

Skriftlig inlämning

 

En A4 (högst två)

 

Textstorlek: 12

 

Lycka till!   Mia                       E-postadress: maria.k.asplund@edu.stockholm.se

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback