Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

7 - 9

Gunnesboskolan, English Year 9, VIP: English Speaking People Who Shaped the World

Gunnesboskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 17 september 2020

VIP: English Speaking People Who Shaped the World A project about VIPs (Very Important People), from different English speaking countries who have in some way made a big impact on the world around us. The goal is to get a better general knowledge about these famous people and to improve your reading, listening, vocabulary and presentation skills. We will also practice listening and reading, and do listening comprehension tests and reading comprehension tests on this topic.

VIP:  English Speaking People Who Shaped the World  

 

INTRODUCTION 

During weeks 34-39 we are going to work with a project about VIPs (Very Important People), from different English speaking countries who have in some way made a big impact on the world around us. The goal is to get a better general knowledge (allmänbildning) about these famous people and to improve your vocabulary and presentation skills (muntlig framställning). 

 

We will also practice listening and reading, and do listening comprehension tests and reading comprehension tests on this topic. 

 

PLANNING 05 ABC

week 34  First lesson: introduction, choose a V.I.P. and start preparing your presentation

                Second lesson: Homework: 25 words to be prepared for next week’s

                 listening comprehension

week 35   First lesson: prepare presentation 

                 Second lesson: LISTENING comprehension + prepare presentation

                 Homework: 20 Words to be prepared for next week’s reading comprehension

week 36  First lesson: prepare presentation

                Second lesson: READING comprehension + prepare presentation

                Homework: Be prepared to give your presentation next week 

week 37   Both lessons = PRESENTATIONS of your V.I.P.s 

                (half class, other half will do a listening exercise + recording of fame discussion

week 38   First lesson: PRESENTATIONS

                Second lesson: Documentary about a VIP

week 39    First lesson: Discussion about the documentary

                 Second lesson: TEST on your homework words + facts about your V.I.P.s          

 

WHAT TO DO: 

Prepare a KeyNote/Google presentation/Film of 3-4 minutes maximum about your VIP, with key words and photos and perhaps a short sound clip or video clip. 

 

WHAT TO INCLUDE IN YOUR PRESENTATION:

An interesting start, for example with a question/quote/photo etc about who the person is.

 

Short general facts (30 seconds - 1 minute): year and place of birth, family, early life, studies.

 

Profession and success, or other important events: Why is the person famous? What influence have they had on their time and on our time and perhaps will have for the future? What if they had never existed? Why are they interesting and necessary to know about? Also, find a short video/talk show/film/interview with or about your VIP.


Läroplanskopplingar

Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.

Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.

Talad engelska och texter från olika medier.

Talad engelska med viss regional och social färgning.

Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.

Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.

Muntlig och skriftlig information samt diskussioner och argumentation med olika syften, till exempel nyheter, reportage och tidningsartiklar.

Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.

Olika sätt att söka, välja och värdera texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.

Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, satsbyggnad, ord med olika stilvärden samt fasta språkliga uttryck i det språk eleverna möter.

Samtal och diskussioner samt argumentation.

Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.

Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.

Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback