Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

7 - 9

Vi lär oss argumentation och skriver insändare.

Da Vinciskolan, Ale · Senast uppdaterad: 14 september 2020

Det finns många olika texttyper. Du ska nu få lära dig är att skriva insändare. I en insändare argumenterar man för sin åsikt. Vi kommer att lära oss om teser och argument och vi kommer att börja med att läsa insändare och diskutera hur de är uppbyggda. Ni kommer skriva en insändare samt ge varandra respons på era klasskamraters insändare.

Ditt arbete kommer att bedömas utifrån:

-hur du formulerar dig då du skriver
-hur du anpassar språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.
-hur väl du ger respons på texter

Under lektionerna kommer vi att:

-lära oss om argumentation.

- läsa insändare

-lära oss vad som är typiskt för insändare
-skriva en egen insändare
-ge respons på kamraternas insändare

Ur kursplanen


Läroplanskopplingar

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.

Matriser i planeringen
Kunskapskrav i svenska - indelade i moment (inkl F)
Uppgifter
Skriva Insändare
Skriva insändare

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback