Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk, Svenska

·

Årskurs:

3

Svenska/SVA År 3

Kvarngärdesskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 10 september 2020

Vi kommer att arbeta med att läsa, tala, lyssna och skriva. Detta gör vi genom att arbeta med ett läromedel som heter Zick Zack Skrivrummet och Läsrummet. Arbetet leder fram till att du skriver egna texter med bestämda syften enligt cirkelmodellen. Vi kommer även att att arbeta med läsförståelse i läromedel för läsförståelse. Detta genom högläsning och där du får möjlighet att träna dig på att återberätta. Vi arbetar i grupp och enskilt. Du kommer få träna på att skriva både för hand och dator.

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska utveckla din förmåga att:

 • skriva olika texttyper och förstå skillnaden mellan dem
 • läsa mellan raderna
 • samtala, lyssna, diskutera och presentera
 • att kunna använda olika skrivregler så som punkt och stor bokstavUndervisning och arbetsformer

Vi kommer att:

 • arbeta med Zick Zack Skrivrummet
 • arbeta med ordkunskap
 • skriva berättelser, berättande texter, återberättande texter och faktatexter 
 • träna dig på att återberätta

Vi kommer att arbeta både i grupp och enskilt.

Bedömning - vad och hur

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • tolka och reflektera över olika typer av texter
 • förstå ett sammanhang genom att kunna läsa mellan raderna
 • att uttrycka och redogöra vid samtal, gruppdiskussioner och redo

Du visar din kunskap genom att:

 • att vara aktiv och delta  på lektionerna
 • vid skriftligt och muntligt arbete

Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.

Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.

Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.

Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.

I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.

När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback