Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

GRÄGRÄ0

Gränssnittsdesign: Episkt

Berzeliusskolan gymnasium, Linköping · Senast uppdaterad: 10 september 2020

Under resterande del av kursen ska ni skapa ett episkt gränssnitt och dokumentera det. Du har chansen att visa hela processen - från idéskiss, problemformulering och definition av målgrupp till genomförande och testning av interaktiv prototyp för att slutligen dokumentera och lämna över prototyp och dokumentation. Vi testar alltså samtliga kunskapskrav i projektet.

Slutprojekt

Under resterande del av kursen ska ni skapa ett episkt gränssnitt och dokumentera det. Du har chansen att visa hela processen - från idéskiss, problemformulering och definition av målgrupp till genomförande och testning av interaktiv prototyp för att slutligen dokumentera och lämna över prototyp och dokumentation. Vi testar alltså samtliga kunskapskrav i projektet.

Centralt innehåll

 • Projektplanering med förstudie, bakgrund, formulering av problem,  definition av målgrupp, grovplanering och milstolpar. 

 • Skapande av interaktiv prototyp.

 • Användartestning och informationsarkitektur.

 • Principer för användbarhet och visuell design.

 • Inkluderande gränssnitt.

 • Konventioner och formspråk.

 • Utvärdering och förbättring av projektplan, produkt och dokumentation. 

Övergripande planering

Nedan finns en övergripande planering för uppgiften. Uppgiften omfattar 12lektioner och kommer examinera allt vi gjort hittills i kursen. 

Tidsram

Vecka

Lektion 1

Lektion 2

     
     
     
     

 

Deadlines

I tabellen finner ni vilka tider som gäller för uppgiftens tre milstolpar. Alla deadlines gäller för när söndag övergår till måndag. Således är söndagar kl 23:59 den sista möjliga inlämningstiden. Samtliga inlämningar görs på Classroom och jag kommer skicka tillbaka till er efter inlämningen när jag tittat på det. 

 

Vecka

Beskrivning

Inlämning

11

Projektöverblick

 • Projektplan

 • Löpande logg

15

Delleverans

 • Reviderad projektplan

 • Löpande logg

 • .xd-fil

 • Länk till projektet på xd.adobe.com

20

Skarp leverans

 • Reviderad projektplan

 • Löpande logg

 • .xd-fil

 • Länk till projektet på xd.adobe.com

 • Dokumentation

 

Arbetssätt

Ni arbetar individuellt med denna uppgift.

 

Ni dokumenterar löpande vad som sker. I början av varje pass ni arbetar lägger ni en rubrik med dagens datum och kommentar kring vad som ska göras. Sedan skriver ni löpande vad som görs i loggen och lägger med länkar och resurser. Den är ert anteckningsblock där ni klottrar ned tankar, tillfälliga anteckningar etc. I slutet av passet skriver ni en mening om vad ni lyckades med och vilka nya problem som uppstod eller kvarstår. Exempel på detta finns i mallen. 

 

Eftersom testning kräver att ni träffar er målgrupp och genomför testning på just dem så kommer inte lektionstiden att räcka till eller passa i tid. Ifall ni behöver ta två arbetspass till att testa under en eftermiddag eller en lördagsförmiddag så meddelar ni helt enkelt att ni uteblir och att ni arbetar med testning. Glöm inte att fylla i loggen kring testning samt att dokumentera er testning. 

Kravspecifikation

Under nedanstående rubriker finns beskrivet vilka krav som finns kring uppgiften. Detta är ramarna för uppgiften.

Projektplan

Projektplanen ska först upprättas och sedan revideras löpande under projektet med logg kring beslut som tas.

 

Projektplanen ska även utvärderas i samband med projektavslut. Detta sker alltså i projektets absoluta slutfas. I verkligheten görs detta efter att projektet avslutats och levererats men då det är kunskapskrav som hänger samman med projektet så ska ni göra det i samband med slutleveransen. 

 

En projektplan skrivs i Dokument och kan ta stöd av Kalkylark.

Interaktiva prototyper

Projektet ska resultera i två prototyper som båda fyller funktion i projektet. Prototyperna ska göras i XD och båda prototyperna ska finnas i samma XD-fil. Alla funktioner behöver inte och bör inte heller finnas i båda prototyperna. 

 

Förutsättningar för prototyper

 • Prototypen genomförs i Adobe XD

  • Projekten ska döpas enligt: Projektnamn (johkel123, episkt 1920).xd

 • Pekskärm i stående format med upplösning 1080 x 1920 px. Pekskärmen är avsedd att sitta monterad på något sätt, ex på en vägg vid en entré, vid en träningsmaskin eller en tävlingsgren. 

 • App på smartphone med upplösning ca 350 x 700 px. Du bestämmer själv om det är för iOS, Android eller annat och de exakta dimensionerna. 

Dokumentation

Att kunna förstå och planera, revidera och utvärdera ett projekt utefter kunden, målgruppen och de tekniska förutsättningarna som är givna. 

Dokumentation

 • Du följer den mall som presenterats i kursen och som finns tillgänglig separat.

 • Du genomför din dokumentation antingen skriftligt eller som video (screencast). 

  • En skriftlig dokumentation görs i Dokument enligt den mall som finns.

  • En inspelad video följer samma rubriker som den skriftliga men du kan spela in din röst samtidigt som du spelar in skärmen.

 • Du använder dig av korrekt svenska och ett gott språk med korrekta facktermer.

Testning

 • Du genomför testning och dokumenterar urval, genomförande och resultat. 

 • Du följer rubrikerna som finns i mallen och lägger till egna efter behov. 

 • Du sparar ditt dataunderlag, exempelvis anteckningar eller renskrivna ljudfiler. 

Löpande logg

 

 • Du skriver en enkel sammanfattning för varje arbetspass kring vad du gjort och vilka problem som uppstått

 • Du använder den löpande loggen för att samla länkar, tankar mm som du behöver. Den är din yta för anteckningar och allmänt slask som kan komma till användning.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Episkt

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback