Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3)

·

Årskurs:

1 - 3

Tema hösten

Bruksskolan, Flen · Senast uppdaterad: 10 september 2020

Nu är det höst. Träden har vackra färger och luften är frisk. Men vad är det egentligen som händer i naturen på hösten? Det ska du få lära dig mer om.

Vad vi ska lära oss?

Du ska...

 • kunna beskriva några hösttecken och berätta lite om vad som händer i naturen på hösten
 • veta vad som händer med träden på hösten
 • kunna namnet på några olika träd och deras löv
 • känna igen några svampsorter.
 • känna till svampens delar och svampens livscykel
 • känna till några svampsorter
 • känna till äpplets delar och äpplets livscykel
 • känna till begreppet flyttfåglar och kunna namnet på några fåglar som flyttar till varmare länder på höstenHur ska vi lära oss detta?

Du ska få:

 • gå till skogen.
 • studera nedfallna löv på nära håll.
 • studera svampar.
 • studera äpplen
 • se filmer
 • öva på att dokumentera dina undersökningar.
 • diskutera i klassrummet.

 
Hur du får visa vad du kan:

 • gemensamma samtal såväl i helklass som i mindre grupper.
 • du får, utifrån din förmåga, visa på olika sätt vad du kan genom bilduppgifter samt enklare skrivuppgifter.

Läroplanskopplingar

Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.

Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.

Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.

Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.

Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter