Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

2

Koll på matematik 3A

Gantofta skola, Helsingborg · Senast uppdaterad: 10 september 2020

Koll på Matematik 3A stimulerar ett språkutvecklande arbetssätt och ett gemensamt lärande där eleverna lär både av och tillsammans med varandra.

1. Övergripande mål:

Kopplingar till läroplanen

 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,

 

2. Kursplanemål:

Syfte

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang,

 

3. Bedömning:

Vi kommer att bedöma din förmåga utifrån de olika kapitlen i boken som behandlar olika saker:

 • Volym (liter, deciliter och milliliter)
 • hela tusental
 • problemlösning
 • algebra (likheter och ekvationer)
 • symmetri
 • olika strategier i addition och subtraktion
 • skala
 • tidsskillnad
 • digital tid
 • multiplikation
 • division
 • mönster
 • omkrets
 • area
 • vikt (gram och kilo)
 • temperatur
 • tabeller och diagram
 • tal i bråkform
 • avrundning
 • överslagsräkning

Genom:

 • Samtal
 • observation
 • grupparbeten
 • enskilt arbete i matematikboken

4. Undervisning:

För att nå målen kommer vi att arbeta med:

 • matematikboken: Koll på matematik 3A
 • praktiska övningar
 • samtal om begreppen i helklass.
 • synliggöra och tydliggöra matematiken med hjälp av bilder och filmer.
 • matematikövningar skriftligt och på Ipad.

 


Läroplanskopplingar

kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

föra och följa matematiska resonemang, och

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.

Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.

Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.

Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.

Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback