Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

4

Återberättande texter årskurs 4

Liljeforsskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 29 september 2020

Vi utgår från boken Zick-zack och kommer nu arbeta med återberättande texter. Vi kommer att lära oss hur återberättande texter är uppbyggda, vilka inledande tidsord som är vanliga och vad man ska tänka på när man planerar en återberättande text. Vi kommer att avsluta arbetsområdet med att på egen hand skriva varsin text.

Konkretiserade mål

När arbetsområdet är slut ska du:

  • kunna skriva inledningar och organisera innehållet i en text
  • kunna använda rätt tempus, variera och bygga ut meningar.
  • Kunna berätta om de språkliga drag en återberättande text har.
  • Skriva och organisera en återberättande text.

 

Arbetssätt

Vi kommer att arbeta med texter tillsammans för att lära oss om återberättande texters struktur.
Vi kommer att göra olika övningar för att öva de olika delarna som bygger upp en återberättande text. Vi kommer att arbeta parallellt med grammatik för ökad förståelse för varför man skriver på ett visst sätt.


Läroplanskopplingar

kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,

kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback