Skolbanken Logo
Skolbanken

Värdegrund

Björkås skola, Ludvika · Senast uppdaterad: 2 september 2021

Att vara tillsammans med kamrater, leka och lära är oftast roligt och trevligt. Men ibland uppstår problem och konflikter. Hur känns det? Hur kan man lösa problemet? Vad skulle du ha gjort? Vem kan man ta hjälp av? I det här arbetsområdet handlar det om vår värdegrund, allas lika värde och hur man kan lösa problem som uppstår i relationer. Det handlar om att ta ansvar och att ta ställning så att alla mår bra tillsammans.

Vad vi ska lära oss. 

Du ska träna på att diskutera och fundera kring olika situationer som kan uppstå bland kamrater och hur sociala medier på nätet kan påverka relationer på gott och ont.

Vi diskuterar händelser och situationer utifrån frågor som:

- Vad hände?

- Hur tror du personen kände?

- Hur skulle du känna?

- Vad hade man kunnat gjort istället?

Hur ska vi lära oss detta?

Vi ser på serien " Vara vänner" från UR Skola och diskuterar innehållet utifrån några frågor både före och efter avsnitten. Hur säger man ifrån när någon är dum? Varför är vissa människor så rädda för att vara annorlunda? Kan man vara taskig utan att förstå? Här får vi se berättelser om empati, kompisskap och mod-det handlar bland annat om att vara ny i klassen, att vara olik sina kompisar och hamna utanför. I berättelsen möter vi både mobbingoffer, förövare och den som är passiv och ser på. Historien ser ut att sluta olyckligt ända tills rollfigurerna inser att de kunde ha handlat annorlunda och får chansen att ge berättelsen ett bättre slut.

På morgonsamlingarna får alla varsin fråga kring vanliga problem och situationer som kan uppstå bland kamrater. Man får fundera kring situationen/händelsen och prata om vad man själv skulle ha gjort och hur man skulle ha känt.

Vi gör även en trygghetsvandring på skolan och skolgården för att du och dina kompisar ska få chans att belysa om det finns områden man känner sig mindre trygg på.

Vad som kommer att bedömas:

Vi kommer att bedöma din förmåga att diskutera kring olika värdegrundsfrågor, ta ställning och komma med förslag.

Hur du får visa vad du kan:

I diskussioner tillsammans i klassen.


Läroplanskopplingar

respekterar andra människors egenvärde,

tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,

kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och

reflektera över demokratiska värden, principer och arbetssätt,

använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.

Konsekvenser av egna och andras handlingar och ställningstaganden.

Ord, begrepp och symboler inom de samhällsorienterande ämnena för att till exempel samtala om samhällsfrågor.

Ansvarsfullt agerande vid egen användning av digitala och andra medier.

Dessutom kan eleven samtala om livsfrågor med betydelse för eleven genom att bidra till att ställa frågor, framföra åsikter och ge exempel på någon handling och dess konsekvens.

Eleven kan ge exempel på enstaka elevnära normer och regler och bidrar till resonemang om varför de kan behövas.

Eleven kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om samhällsfrågor och i utvärdering av arbetsprocesser.

Dessutom kan eleven samtala om livsfrågor med betydelse för eleven genom att ställa frågor och framföra åsikter på ett delvis fungerande sätt samt ge exempel på handlingar och deras konsekvenser.

Eleven kan ge exempel på elevnära normer och regler och för enkla resonemang om varför de kan behövas.

Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om samhällsfrågor och i utvärdering av arbetsprocesser.

Dessutom kan eleven samtala om livsfrågor med betydelse för eleven genom att ställa frågor och framföra åsikter på ett väl fungerande sätt samt ge exempel på handlingar och deras konsekvenser.

Eleven kan ge exempel på elevnära normer och regler och för välutvecklade resonemang om varför de kan behövas.

Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om samhällsfrågor och i utvärdering av arbetsprocesser.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback