Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

3 - 5

Alfa-Beta

Runborg, Dibber Sverige AB · Senast uppdaterad: 31 mars 2022

Under läsåret 20/21 kommer Alfa-Beta och de resterande 6 lärvännerna följa med barnen på olika upptäcktsresande äventyr i vår närmiljö och vardag.

Undervisningsplanering 

 • Vad ska läras ut?
  Se läroplansmål nedan

 • Varför?
  Syftet med undervisning är att låta Alfa-Beta bjuda in barnen på en upptäcktsresa in i en bredare förståelse för språk och kommunikation. Syftet är också att hjälpa och utmana barnen i sin utveckling av språk.
  Detta med hjälp av de andra lärvännerna men även i olika lekar, aktiviteter och material. 
  Vi pedagoger kommer finnas som en stöttning i barnens kunskapssökande och uppmuntra barnen till att våga utmana sig själva för att kunna lära sig nya saker.

 • Hur ska undervisningen genomföras? 
  Undervisningen kommer ske både i helgrupp men även i våra två mindre grupper och ibland tillsammans med Hugins grupper.

 • Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? 
  Reflektion kommer göras tillsammans med barnen i våra två respektive grupper.

 • För vem/vilka ska undervisningen genomföras?
  Undervisningen kommer ske för alla barn på Munin.

 • Av vem? 
  Alla vi pedagoger på avdelningen, antingen i respektive mindre grupp eller i helgrupp.

 • Vad är målet med undervisningen? 
  Målet med undervisningen är att hjälpa barnen i sin utveckling av språkförståelse. Hjälpa barnen få ett utvidgat ordförråd samt att hjälpa barnen att lära sig sitt egna namn, både känna igen sitt namn skrivet men även att utmana att skriva bokstäverna själv.  
  Tillsammans med barnen kommer vi läsa sagor, göra rim och ramsor. Vi pratar dagligen med barnen och benämner alla olika saker i barnens närmiljö, vi ger barnen möjlighet till ett så brett ordförråd som möjligt och ger barnen på så sätt ett framtida verktyg för att kunna se samband mellan ord och saker, bilder osv. 

 

 

 


Läroplanskopplingar

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,

både det svenska språket och det egna nationella minoritetsspråket, om barnet tillhör en nationell minoritet,

svenskt teckenspråk, om barnet har hörselnedsättning, är dövt eller av andra skäl har behov av teckenspråk,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback