Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 5

Matematik i barnens vardag

Diamantens förskola, Kristianstad · Senast uppdaterad: 14 november 2023

Denna terminen har vi matematik som tema. Vi vill göra barnen medvetna om matematik och den matematik som vi använder i vardagen. Matematik är något som barn använder hela tiden även om vi inte uppmärksammar det.

Syfte & Mål

Denna terminen kommer vi att arbeta med matematik och undervisningen kommer till stor del att bedrivas utomhus. Vi vill att matematiken ska illustreras fysik, vara konkret, för att ge barnen en större förståelse för vad matematik är. 

Aktiviteter

Vi kommer inte att enbart prata matematik och om vad som är störst eller flest. Vi kommer att visa det genom att jämföra och lägga föremål bredvid varandra. När vi arbetar med geometriska former så kan barnen hitta dessa i sin vardag, både i utemiljön och inomhus. Vilken form har lampan i taket och grinden till förskolan? 


Läroplanskopplingar

förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback