Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Moderna språk - språkval

·

Årskurs:

8 - 0

Endlich Österreich

Bäckahagens skola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 12 september 2020

Vi kommer att lära oss hur man kan prata om en ort, en stad eller ett land. Vi lär oss hur man använder den bestämda artikeln i ackusativ.

Syfte (Varför ska vi lära oss detta)

Vi ska lära oss att förstå olika slags texter kring Österrike. Vi kommer att lära oss användning av den bestämda artikeln i ackusativ. Dessutom kommer vi att lära oss fakta om Österrike. 

 

Hur?

Vi kommer att läsa olika texter i boken och på internet om detta ämne.

Dessutom kommer vi att arbeta med den bestämda artikeln i ackusativ. 

Mål (Vad ska vi känna till/ kunna)( Hur ska kunskapsmålen bedömas? När ska kunskapen bedömas? Vilka kunskaper/mål ska eleven uppnå?)

Vi ska känna till olika strategier för att förstå texter. Genom att lära sig olika begrepp kommer vi att skaffa oss förmågan att kommunicera i tal och skrift om en stad, en ort eller ett land. 

Ni kommer att kunna visa kunskaper både under lektionstid enskild och i grupp samt i i förhör i slutet av detta kapitel.

 

 

 

·   förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,

·   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

·   använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

·   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

 

·         reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.

 

 

Vi kommer att arbeta med följande frågor

 

Hur kan man prata om en ort eller ett land?

Hur använder man sen bestämda artikeln i ackusativ?

Vilka fakta kan vi om Österrike?

                                  

På fredagar kommer vi att arbeta med dessa moment genom att arbeta med olika sångtexter.

 

Vi kommer på de andra lektionerna att arbeta med boken Genau 3.

Vecka 38        repetition

                       textbok sid 20-21

                       arbetsbok sid 21-26

Vecka 39         textbok sid 22-23

                       arbetsbok sid 27-29

Vecka 40         textbok sid 24-25

                       arbetsbok sid 30-33

Aktuell lektion: "30 Jahre Deutsche Einheit"

Vecka 41        textbok sid 26-31 

                      repetition

 

 

 

 

   

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Moderna språk matris, Tyska 7-9 (ur HEJA!)
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback