Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild

·

Årskurs:

8

Terminsplanering i bild ht 2020 Tiundaskolan år 8

Tiundaskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 5 oktober 2020

Du kanske inte tänker på det men vi omges ständigt av bilder som påverkar oss på olika sätt. En del bilder ger oss information, andra försöker påverka och övertala oss medan vissa finns där för att underhålla och ge oss känslomässiga upplevelser. Du kommer att få lära dig hur bilder skapas och kan tolkas. Den visuella kulturen, som vi kommer att studera närmare, består bland annat av film, foto, design, konst, arkitektur och miljöer.

 

Terminsplanering i bild höstterminen 2020 år 8

 

Syfte

 

Eleven ska lära sig att:

 

 • Kommunicera med bilder för att uttrycka ett budskap
 • Skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material
 • Undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder
 • Analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner

 

Centralt innehåll

 

 • Bildframställning
 • Redskap för bildframställning
 • Bildanalys

 

I bild arbetar vi både teoretiskt och praktiskt och detta förenas i de olika arbetsuppgifterna. T.ex. kan bildanalys ingå när man arbetar inom området bildframställning.

 

I bildframställningen uppmuntras eleven att arbeta på ett undersökande och problemlösande sätt. Det är också viktigt att utveckla kunskaper hur man framställer och presenterar sina bilder med olika metoder, material och uttrycksformer.

 

Form, färg och bildkomposition är viktiga element att ha kunskap om för att kunna uttrycka olika bildbudskap och kommunicera med bilder. Eleven får då också en grund för ett personligt uttryck i sitt skapande.

 

Undervisning/Tidsram

 

Områden som vi kommer att arbeta med under höstterminen är:

 

 • Introduktion; Varför ska man arbeta med bild? Vad finns det för bilder omkring oss? Gå igenom yrkeskategorier inom bildämnet.

 • Designa egna bildmappar i graffitistil.

 • Tema fred och mänskliga rättigheter. Vi arbetar med Non-Violence Project där eleverna designar egna Non-Violence skulpturer och tolkar John Lennons låt Imagine genom att framställa en bild. Vi tittar också närmare på offentlig konst utifrån Uppsala kommuns "Konststråk fred" som visar hur fred och konflikt har lämnat spår i den offentliga konsten i Uppsala.

 • Tema landskap: Vi studerar olika typer av landskap och arbetar med perspektiv och bildkomposition.

 • Analys av olika slags bilder tex. konstbilder och reklambilder med praktiskt moment. Vi kommer bland annat titta närmare på Tim Burtons bilder och skapa egna bilder utifrån hans karaktäristiska stil.

 • Tema förstoring av idolbild; Vi samtalar kring människans behov av idoler och idolbilder. Eleverna väljer en idol som de gör en rutuppförstoring av och fördjupar sig i koltekniken. Därefter gör de en digital layout med ett citat.

 

Bedömning

 

Det är hela arbetsprocessen som bedöms. Stor vikt läggs vid att eleven kan uttrycka egna idéer. I arbetsprocessen ingår att göra skisser och idéförslag till de olika uppgifterna som visar hur eleven tänkt.
Eleven ska:

 

 • Visa sina kunskaper genom att kunna arbeta i olika tekniker.
 • Gestalta bilder med ett innehåll och ett syfte, kunna använda färg, form och komposition (bildens grammatik).
 • Ta beslut som leder framåt och presentera och bedöma sitt arbete.
 • Förstå och se samband och olikheter mellan historiska och samtida bilder.

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Kunskapskrav bild åk 7-9
Uppgifter
Designa din egen Non Violence - revolver med knut

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback