Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Språk

Förskolan Vipan, Kristinehamn · Senast uppdaterad: 13 oktober 2020

Genom att arbeta med språk på olika sätt ska vi ge vår barngrupp förutsättningar att få uppleva språkets möjligheter.

 

Mål från LPFÖ:

Förskolan skall ge varje barn intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa.

 

Målområde: Förskolan skall ge varje barn förutsättningar att utveckla ett intresse för vad olika berättelser, bilder och texter kan betyda.

 

Nedbrutet mål: förskolan skall ge varje barn förutsättningar att utveckla en förståelse vad språk kan innehålla .

 

Syfteatt barnen ska få förutsättningar för att att utveckla kunskap om hur olika ljud kan bli ord. Att genom tecken som stöd få ytterligare sätt att kunna kommunicera. 

 

NulägeBarngruppen består av 16 stycken barn i ålder från 1 till 3 år, vilka har olika intresse och kunskap om språk

Förståelse: vi vill ge barnen förutsättningar att genom de olika metoderna vi använder få förståelse om olika sätt att uppmärksamma sitt språk.

 

Förmågor: att få förutsättningar att ta till sig kunskap av vad språk kan bestå av.

 

Metoder

* Vi ska under detta läsåret använda oss av temat babblarna. Genom att de har olika språkljud och varje babblare står för olika saker i läroplanen har vi valt att använda dem.

* De ska få se sina egna namn, ordbilder på vanliga saker som golv, dörr, bord, stol m.m där vi pedagoger benämner allt vi arbetar och samtalar om. Att vi använder rätt begrepp när vi samtalar.

* Bokläsning på olika sätt, genom vår app polyglutt, flanosagor, "låd"saga med tydligt material om vad sagan handlar om, högläsning samt titta på bilderna innan vi läser sagan.

* Vi sjunger och använder oss av rim och ramsor.

* Genom att använda oss av tecken som stöd.

* Använda homonymer - ord som låter samma men kan ha olika betydelse

 

Vetenskaplig grund:  

 

I läslyftet artikel flerspråkighet och andraspråksutveckling står det, ” två avgörande faktorer för en framgångsrik utveckling av språk är språkmiljö och motivation (Ushioda 2009). I en stimulerande språkmiljö där barnen har många möjligheter att testa sina kunskaper ökar motivationen att lära sig mer (Byesse mfl, 2004).

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter