Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik

·

Årskurs:

1 - 3

Teknik åk 3

Wieselgrensskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 29 augusti 2021

Vad betyder teknik för oss människor? Vad har vi för teknik i vår närmiljö? programmering.

Vad ska vi lära oss?

Vad är teknik?

Vi ska ta reda på vad teknik är och vad det betyder för oss människor.

Vi ska ta reda på hur tekniken har förändrats. 

Vi ska se hur några av de enkla maskinerna fungerar. 

Hur ska vi lära oss?

Vi kommer att läsa och diskutera teknikfrågor ur textboken "Boken om teknik 1-3".

Vi kommer att se filmer om teknik samt bygga och konstruera.

Vi kommer att arbeta enskilt, i par och i grupp. 

Vi kommer att arbeta med programmering scratch, bee bot

 

Vad som kommer att bedömas:

 

  • Din förmåga att undersöka några vardagliga föremål.
  • Din förmåga att arbeta med konstruktioner.
  • Din förmåga att arbeta med enkla dokumentationer, tex skisser .
  • Din förmåga att med hjälp av ledande frågor kunna arbeta och använda enkla ord och begrepp.
  • Din förmåga att ge exempel på några vardagliga föremål som har förändrats över tid.
  • Din förmåga att delta i samtal om teknik.

 

Du visar dina kunskaper genom att:

  • Vara delaktig i diskussioner
  • återberätta t ex vad filmerna handlade om eller texterna
  • vara delaktig när du arbetar tillsammans med andra
  • göra enkla konstruktioner.

 


Läroplanskopplingar

Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.

Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.

Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.

Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.

Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.

Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.

Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.

Vad datorer används till och några av datorns grundläggande delar för inmatning, utmatning och lagring av information, till exempel tangenter, skärm och hårddisk. Några vanliga föremål som styrs av datorer.

Att styra föremål med programmering.

Matriser i planeringen
Teknik åk 1-3
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter