Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F - 6

Klagstorps fritidshem: Samverkan skola näringsliv

Klagstorps skola F-6, Trelleborg · Senast uppdaterad: 21 september 2020

Det finns ca. 8500 yrken. Vilka känner eleverna till? Genom den viktiga leken upptäcker vi tillsammans olika yrken.

Lärmål
Inspireras till nya upptäckter och få förståelse för sig själv och sin omvärld.
Utforska olika yrken i rolleken.

Planering av utvärdering
Observationer
Reflektioner i personalgruppen november 2020 och mars 2021.

Undervisning

Drömlandet F-1
Leklådor med olika yrken.
Rollekar i olika former och gruppkonstellationer.

 

Paradiset 2-6
Leklådor med olika yrken.
Rollekar i olika former och gruppkonstellationer.


Läroplanskopplingar

Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.

Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.

Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter