Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Alla årskurser

Bokstavsmellis

Brunnbyskolan, Linköping · Senast uppdaterad: 20 maj 2021

Under mellis ska eleverna kunna sitta och äta tillsammans med olika kamrater . Detta sker med hjälp av versaler och gemener som ska paras ihop. Alla elever kommer under läsåret att få vara mellisvärdar.

Pedagogisk planering 

Fritidshem: Cosmos 1

Läsår: 20/21

Lärandemål 

Eleverna lär sig känna igen små och stora bokstäver. 
Eleverna lär sig acceptera att sitta i olika konstellationer.

Förmågor

Se nedan

Centralt innehåll

se nedan

 

Planering av utvärdering

Vi utvärderar tillsammans med eleverna på fritidsrådet.

 

Undervisning

Mellisvärden lägger ut skyltar med versaler på borden. Därefter delar hen ut gemener till varje elev som hittar rätt plats. Pedagogen går till varje elev och lyssnar till bokstavsljud och ord som innehåller bokstaven eleven fått.

Samverkan med skolan

Skolan arbetar med bokstavsinlärning och vi fortsätter lärandet på fritidshemmet 

Redovisning

 

Resultat av utvärdering

Eleverna känner igen de små bokstäverna.

Eleverna accepterar att sitta i konstellationer.

 


Läroplanskopplingar

respekterar andra människors egenvärde,

skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,

Alfabetet och alfabetisk ordning.

Sambandet mellan ljud och bokstav.

Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback