Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild

·

Årskurs:

4 - 6

Parafras BILD

Resursenhet Pilskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 14 september 2020

Parafras konsthistoria Hur ser konsten ut genom tiderna? Kan du något om konsthistoria? Vad är en –ism? Hur kan du skapa en bild inspirerad av ett känt konstverk som har en modern tolkning? Ett aktuellt innehåll? Jag ska undervisa om konsthistoria. Du väljer ut en känd målning som du först gör en bildanalys av. Sedan skissar du på olika förslag till en parafras. Du gör din egen tolkning och låter konstverket exempelvis flytta till vår samtid eller till en annan genre.

Parafras konsthistoria

Hur ser konsten ut genom tiderna?  Kan du något om konsthistoria?  Vad är en –ism? Hur kan du skapa en bild inspirerad av ett känt konstverk som har en modern tolkning?  Ett aktuellt innehåll?

Jag ska undervisa om konsthistoria. Du väljer ut en känd målning som du först gör en bildanalys av. Sedan skissar du på olika förslag till en parafras. Du gör din egen tolkning och låter konstverket exempelvis flytta till vår samtid eller till en annan genre.

 

Vad:

Under arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla din förmåga att:

                                        kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,

                                        skapa bilder med hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,

                                        undersöka och presentera olika bilder, och

                                        analysera historiska bilders uttryck och innehåll

 

Hur:

I undervisningen ska vi i grupp och enskilt:

                                        Lyssna på lärarens föreläsning om konsthistoria.

                                        Skriva bildanalys om känt konstverk.

                                        Skissa på egen parafras av känt konstverk i modern egen tolkning.

                                        Slutföra en färdig parafras i valfritt material.

När:

HT 2020  7 lektioner

 

Material:

Valfritt material. Lärarens PP om konsthistoria. Konstböcker från skolbiblioteket

 

 

Bedömning

Du visar vad du har lärt dig genom att:

.

Slutföra och lämna in en Parafras i valfritt material.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Parafras och bildanalys
Uppgifter
BILDANALYS

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback