Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

2

Diamantjakten - läsning och läsförståelse

Sånnaskolan, Kristianstad · Senast uppdaterad: 14 september 2020

Vi läser i läseboken "Diamantjakten", som är i olika nivåer och samtalar om texten. Vi tränar på att förstå genom olika läsförståelsestrategier.

Undervisningen:

-Vi kommer att läsa i läseboken "Diamantjakten". Vi går igenom svåra ord och begrepp tillsammans, innan eleverna får hem ett kapitel varje
vecka som läsläxa. Till varje läsläxa tillkommer även skrivläxa.

-Vi pratar om innehållet i texten - boksamtal.

-Högläsning i par, grupper och för pedagog.

-Läsa texter och bearbeta innehållet på olika sätt.

-Arbeta med återberättande i olika former.

Mål för eleven:

- automatisera läsningen alltmer och läsa med flyt 
- rätta dig själv vid läsning
- stanna upp och samtala, återberätta, sammanfatta och ställa frågor om det som du har läst
- använda olika läsförståelsestrategier som att skapa inre bilder, dra slutsatser och göra förutsägelser
- uppfatta den s.k röda tråden
- koppla det lästa till egna erfarenheter


Läroplanskopplingar

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.

Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.

Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.

Matriser i planeringen
Läsamatris
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback