Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

2

Hälsa och idrott åk 2

Djurgårdsskolan, Kristinehamn · Senast uppdaterad: 13 augusti 2021

I ämnet idrott och hälsa detta år kommer du få träna på:

de grundmotoriska rörelserna

att simma

allemansrätten

dans, rörelse och rytmik och

begrepp inom hälsa och idrott

 

Du tränar på dessa områden genom att:

vara delaktig på lektionerna

genomföra lektioner både ute och inomhus

vara aktiv under samtal innan och efter lektionen

åka till simhallen

 


Läroplanskopplingar

Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.

Enkla lekar och danser och deras regler.

Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.

Lekar och rörelser i vatten. Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.

Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.

Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.

Allemansrättens grunder.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback