Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild

·

Årskurs:

3

Slottan Bild åk 3

Slottsjordsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 8 januari 2021

Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, övertala, underhålla och ge oss estetiska och känslomässiga upplevelser

Mål:

 • Du ska utveckla kunskaper om hur bilder skapas och kan tolkas.
 • Du ska öva din förmåga att framställa och presentera egna bilder.
 • Du ska prova olika tekniker och metoder.
 • Du ska få kunskap om grunderna i färglära.
 • Du ska känna till några kända konstnärer och dess verk.

 

Undervisningens innehåll:

 • Vi kommer att framställa bilder utifrån olika tekniker.
 • Vi kommer att arbeta med färglära.
 • Vi kommer att arbeta konstens grunder, olika element som bygger upp en bild som linjer, figurer, färger, rumsperspektiv, nyanser och struktur. 
 • Vi kommer att arbeta med olika material.
 • Vi kommer att rita/måla berättande bilder, ex , illustrationer till olika temaområden.
 • Vi kommer att berätta och skriva om egna bilder.
 • Vi kommer lära oss om några kända konstnärer samt göra egna verk i samma stil som konstnären

 

Bedömning

Vi kommer att bedöma om du kan:

Godtagbara kunskaper:

Du kan 

 • framställa enkla bilder.
 • prova metoder och enkla tekniker.
 • berätta om några bilder och uttrycka enkla budskap.

Mer än godtagbara kunskaper:

Du kan 

 • framställa detaljerade bilder.
 • använda olika metoder och flera tekniker.
 • berätta om flera bilder och uttrycka budskap.

Läroplanskopplingar

kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,

skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,

undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och

analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.

Teckning, måleri, modellering och konstruktion.

Teckning, måleri, modellering och konstruktion.

Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.

Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.

Matriser i planeringen
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter