Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Moderna språk - språkval

·

Årskurs:

F

TY 9 läsår 20/21

Konradsbergsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 6 oktober 2020

I årskurs 9 arbetar vi med att eleverna får utveckla sina kunskaper för att använda tyskan i längre enklare dialoger och längre enklare texter. De får många tillfällen att använda språket i vardagliga situationer.

Här ser du planeringen i tyska för läsåret 20/21. Vi arbetar med läroboken Genau! 4.

Genom undervisningen i ämnet moderna språk ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 

  • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.

Läxläsning:

Du får hemläxa varje vecka inför nästa torsdagslektion. Du ska läsa den aktuella kapiteltexten i boken och lära dig glosorna till texten (gloslista finns längst bak i boken). Observera att du inte bara ska rabbla glosor från listan utan du måste även läsa texten och träna på att översätta meningar fram och tillbaka. Använd gärna Övningsmästaren för att lyssna på texterna och träna på ord till kapitlen.

Material:

Till varje lektion ska du komma med penna, sudd, textbok, övningsbok samt skrivhäfte.

 

Vecka

Arbetsområde

Centralt innehåll och aktiviteter

Bedömning och utvärdering

Läxor

34-36

Wiederholung

 

Schön war’s

 

repetition

 

Du lär dig…

- att prata om vad du gjorde i somras

- att använda perfekt

- att använda personliga pronomen

Utvärdering sker löpande under arbetets gång; muntliga diskussioner, skriftliga uppgifter samt avslutande prov.  

 

37-41

Mut

Du lär dig…

- att prata om mod, osäkerhet och andra känslor

- personliga pronomen i dativ

- verben danken, glauben, gratulieren, helfen

- att använda bisatser

 

 

42-43

Herbstferien

Du lär dig…

- att prata om var någonstans något finns

- att prata om vart du reser, går, åker

- prepositioner som ibland styr ackusativ, ibland dativ

 

 

45-48

Unser Planet

Du lär dig…

- att prata om miljön och klimatet

- att tala om något som hände för länge sedan

- preteritum av svaga och starka verb

- frågepronomen wer

 

 

49-51

Weihnachten

Du lär dig…

- om tyska jultraditioner
- att berätta om olika svenska jultraditioner

- att berätta om hur du firar jul eller någon annan helgtradition

 

 

2-3

Mit 15

Du lär dig…

- att berätta vad man får/ inte får göra

- att berätta om vad du tycker om / inte tycker om

- att uttrycka känslor

- löst sammansatta verb

 

 

 

4-8

Was erfinden

Du lär dig…

- att prata om yrken och yrkesutbildning

- att prata om uppfinningar

- preteritum av modala hjälpverb

- att använda adjektivets komparation

Sportlov v9

 

10-12

Kribbeln im Bauch

Du lär dig…

- att prata om känslor, särskilt kärlek

- att använda verb som kan ha två objekt

- verben gehören och gefallen

- att använda dieser och welcher

- demonstrativa pronomen

 

 

13

Ostern

Du lär dig…

- lite om tyskt påskfirande
- att berätta om hur du firar påsk

Påsklov v14

 

14-16

Schweden und Deutschland

Du lär dig…

- att läsa och förstå olika texter
- att jämföra olika uppfattningar om Sverige – att berätta om en svensk stad
- att berätta om något svenskt i Tyskland

 

 

17-18

Grüezi!

Du lär dig…

- fakta om Schweiz

- att böja adjektiv efter obestämd artikel i nominativ och ackusativ

- att använda relativa pronomen i nominativ och ackusativ

 

 

19-20

Toll aussehen

Du lär dig…

- att prata om hur man är klädd

- oregelbundna verb

- possessiva pronomen i dativ

 

 

22

Ein Blick zurück

Du lär dig…

- fakta om Tysklands historia

- passiv form

 

 

 

 

Så här kan du plugga:

 

- Sortera upp orden i ordlistan i grupper: (t.ex. substantiv/adjektiv/verb/övriga)

- Sortera upp orden i en lista med lätta och en lista med svåra ord

- Rita en symbol till varje svårt ord som får dig att tänka på det tyska ordet

- Fota av ordlistan och ha som bakgrundsbild på mobilen under några dagar

- Avkoda kapiteltexten och skriv ner översättningen på svenska. Stäng sedan boken och översätt den svenska texten tillbaka till tyska. Öppna boken igen och jämför. Markera orden/meningarna du skrev fel och öva särskilt på att översätta dessa.

- Välj ut några meningar att skriva av men byt ut ett av orden till ett annat ord du kan på tyska och som skulle make sense i sammanhanget

 

 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter