Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3), Svenska, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

1

Yrken årskurs 1 ht -20

Murgårdsskolan, Sandviken · Senast uppdaterad: 29 september 2020

Vad kan du jobba som? Vilka olika yrken finns nära mig?

Vad?

I detta tema kommer du att få lära dig:

  • vad ett yrke är
  • olika typer av yrken som finns i skolan och i samhället
  • reflektera över vilka eller vilket yrke du skulle vilja ha

 

Hur?

Genom att lyssna till lästa böcker, se på filmer, charader, skriva och rita.

 

 

Jag bedömer:

  • hur aktiv du är på lektionerna
  • det du skriver och ritar

 


Läroplanskopplingar

reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,

Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.

Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.

Yrken och verksamheter i närområdet.

Eleven kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.

Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.

Matriser i planeringen
Yrken
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback