Skolbanken Logo
Skolbanken

Matematiskt tänkande

044211 Förskolan Draken, Stockholm Hässelby-Vällingby · Senast uppdaterad: 29 september 2020

Utifrån Skolverkets läslyft, Språk och matematik, kommer vi att arbeta med rumsuppfattning och sortering med hjälp av Babblarna och våra omgivningar.

Planering läslyftet. Språk och matematik.

2020-09-11

 

Syfte: Barnen ska via promenaden i vår omgivning, lära sig begreppen under, på, upp och ned med hjälp av Babblarna. Detta gör vi genom att barnen får uppleva begreppen via kroppen samt att vi i personalen synliggör dem. För att få syn på om barnen lärt sig begreppen använder vi oss av sorteringsreflektioner.

Mål: Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för rum, tid, och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta. Ur Lpfö 18.

 

Plats: Promenad till bron. 

Begrepp: Under, på, upp, ned.

Barngrupp: Vi delar in barnen i mindre grupper när det är möjligt.

Utvalda Babblar: Dadda (under), Bibbi (på), Babba (upp) och Bobbo (ned).

Barnen skapar sorteringskort på dessa Babblar.

Vi fotograferar och skriver ut: Platserna på, under, upp och ned. Ett exemplar av varje för reflektion. Ett fotografi till väggarna där aktuell Babbel är tex på bron. Vi skriver även begreppen som rubriker och sätter upp på väggen.

Reflektion: Barnen kommer att få se på fotografier av våra matematikpromenader. Vi reflekterar med barnen kring de olika begreppen genom att förstärka dem med fotografier och olika material som tex en stol. Vi sorterar sedan utifrån Babblarna på fotografierna som visar Upp, ned, på och under.

 

Dokumentationsformer: Observationsprotokoll och kamera.

 

Vi observerar/dokumenterar utifrån frågorna: Hur blev det för barnen? samt Hur har barnen varit delaktiga i sorteringen? På vilka olika sätt visar barnen kunskap om begreppen?


Läroplanskopplingar

förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter