Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Slöjd

·

Årskurs:

8

Pall

Solskiftesskolan, Österåker · Senast uppdaterad: 20 oktober 2020

Du tillverkar en pall som fungerar och är tilltalande.

Pall

 

Arbetssätt

Vi talar om hur färg, form och material kan kombineras och skapa ett estetiskt uttryck. I detta fall handlar det estetiska om ett föremåls sammanhang och inte att ett föremål är ”vackert” i  vedertagen bemärkelse. Föremålet ska vara en riktig pall.

Eleven kommer att bli inspirerad av olika pallar för att kunna ”öppna upp” för flera utseenden och sammansättningssätt.

Vi går igenom hur man gör en ritning till en pall. Ofta behövs en ritning på varje enskild del. Utifrån den räknar du ut hur mycket och vilket material som behövs för att göra pallen.

Du får kontinuerligt undervisning om de verktyg, maskiner och redskap som behövs för att färdigställa ditt alster. Vi går igenom säkerhetsaspekter på maskiner som kommer att användas.

Du kommer under och efter ditt arbete med pallen att få motivera sina val av färg, form material och hur det kom till uttryck i utseendet av möbeln.

Storlek normal, den ska vara användbar.

 

Gå in i Classroom och besvara frågorna du ser nedan.

 

 

Frågor att svara på före arbetet.

Beskriv hur din pall ska se ut.

Gör en punktlista där du beskriver arbetsgången.

Vilka redskap kommer du att behöva?

Vilket trä arbetar du med?  

Rita en skiss/ritning  eller flera om det behövs på pallen och sätt ut de viktigaste måtten.

Hur kan du dekorera?

 

Frågor att svara på efter arbetet.

Beskriv hur din pall ser ut.

Hur tycker du att den blev. Beskriv ordentligt.

Infoga minst en bild på ditt arbete.

Varför valde du just denna pall?

Beskriv hur du utförde arbetet, använd så exakta slöjdord du kan.

 

Var det något som krånglade, var besvärligt, hur löste du det?

 


Läroplanskopplingar

formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,

välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,

analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och

tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Metall, textil och trä, deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.

Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Utvecklade former av hantverkstekniker, till exempel gjutning, vävning och svarvning. Begrepp som används i samband med dessa.

Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.

Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.

Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.

Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.

Arkitektur, konst och design som inspirationskällor och förebilder vid bearbetning av egna idéer.

Slöjd och hantverk i Sverige och andra länder som uttryck för etnisk och kulturell identitet.

Design, konsthantverk, hemslöjd och andra slöjdformer i det offentliga rummet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Pall

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback