Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild, Matematik, NO (år 1-3)

·

Årskurs:

F - 3

Tema Hösten Fritids Ht.2020

Rådmansö fritidshem, Norrtälje · Senast uppdaterad: 29 september 2020

Vad är det som händer i naturen på hösten? Samplanering med fritids och skola.

Du ska få lära dig:

 

  • vilka månader som hör till hösten.
  • vilka bär och frukter vi kan plocka i vår omgivning.
  • vad händer med träden.
  • varför en del fåglar flyttar.
  • namnet på några olika träd och växter.
  • namnen på några svampsorter.
  • begrepp, som t.ex årstid, månad, höst, nedbrytare, näringskedja, näringsväv, art, svamp, rot och stam.
  • vad djuren gör på hösten.
  • hur frön sprids.

.

Hur ska vi lära oss detta?

Vi ska:

Ha fältstudier i skogen.

Undersöka samt sortera träd, bär, svampar och djur i naturen

Titta på faktafilm

Läsa texter

Göra bilduppgifter som anknyter till hösten

Skapa bilder med blåbärsris och lingonris, prata om skillnader.

Skapa bilder med olika svampar och prata om skillnader, ätliga och giftiga svampar. 

Skapa figurer med hjälp av olika höstblad. 

Arbeta med olika material i vårt skapande. 

Muntliga genomgångar när vi diskuterar skillnader och olikheter både när vi är i skogen och när vi skapar. 

 

Vad som kommer att bedömas:

Bedömningen kommer ske fortlöpande genom formativ- samt summativ bedömning.

 

Visning av alster:

Alla alster kommer ni kunna se på fritids egna tavla i gripen. Vissa bilder kommer att skickas hem i informationsbreven. 


Läroplanskopplingar

Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.

Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.

Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.

Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.

Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.

Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Uppgift 1

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback