Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

8

Biologi Miljarder liv i en kropp

Rättviksskolan, Rättvik · Senast uppdaterad: 23 augusti 2022

Biologin i åk 8 handlar om dig, om hur dina celler och kroppens organsystem fungerar och samarbetar. Ju mer du kan om hur vi fungerar desto större chans att du tar hand om dig så du kan må så bra som möjligt. Både nu och längre fram i livet. Globalt mål: Hälsa och välbefinnande. Under lektionerna blir det genomgångar och laborationer. Ni ska läsa/lyssna i boken, se film och diskutera. Vill du fördjupa dig ytterligare finns det flera möjligheter och du kan komma med egna förslag.

 

 

MILJARDER LIV I EN KROPP

Globalt mål

Centralt innehåll:

 

 • Kroppens celler samt några organ och organsystem och deras uppbyggnad, funk­tion och samverkan.
 • Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av levnadsförhållanden, kost, sömn, motion, stress och beroendeframkallande medel samt hur häl­so­problem kan begränsas på individ- och samhällsnivå.

Övergripande mål: 

 • Veta vad en cell behöver samt begreppet cellandning
 • Känna till matspjälkningen alltså matens väg genom kroppen
 • Känna till våra andningsorgan och varför vi andas
 • Känna till vårt blodomlopp och vilka uppgifter blodet har
 • Veta hur kroppen blir av med ”avfallsämnen”. 

 

Sid. 246-247

 

 • Veta vad en cell behöver
 • Vad innebär cellandning

 

Sid 254-259

 • Beskriv matens väg genom kroppen. Vad händer med maten i de olika delarna den passerar genom kroppen, från det att du stoppar den i munnen tills det att den kommer ut i from av bajs? Namnge de olika delarna  i matspjälkningsorganen samt beskriva deras funktion.
 • Förstå samband mellan mat och hälsa samt kunna ge några exempel på problem / sjukdomar som kan uppstå i matspjälkningsorganen. Beskriv symptom på problem samt ange orsak.

Sid 260-263

 • Namnge de olika delarna av våra andningsorgan och förklara deras funktion. 
 • Ge exempel på problem som kan uppstå i våra andningsorgan.

Sid 266-269

 • Namnge de olika delarna av vårat blodomlopp och förklara deras funktion.
 • Beskriv hjärtats funktion.

Sid 270-273

            Blodets innehåll, immunförsvar, immunitet och allergi

Sid 274-276

            Kroppens blodrenare: lymfa, lever och njurar

MILJARDER LIV I EN KROPP — LÄR MER  

 • Ha kunskap om människans matspjälkning sid 277-278
 • Förstå sambandet mellan andningsrytm och cellandning sid 279
 • Kunna beskriva blodomloppet hos olika ryggradsdjur sid 280-281
 • Förstå samband mellan blodgrupper och antikroppar samt känna till Rh-faktorn   sid 283
 • Veta hur människan kan ändra sitt blodvärde och förstå riskerna med detta sid 284

Sammanfattning sid 285-286

 

Bedömning:

 • Aktivitet och visad kunskap på lektioner
 • Kvaliteten på din dokumentation
 • Övriga bedömningsuppgifter 
 • Begreppsprov i kunskapsmatrisen

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Biologi- Hjärnan
Biologi-Celler
Biologi lab andning och puls
Biologi lab andning och puls
Biologi utvärdering
Biologi filmfrågor hjärta blodomlopp
Biologi utvärdering
Biologi filmfrågor hjärta blodomlopp
Biologifrågor att jobba med i grupp eller enskilt
Biologifrågor Blodomlopp och blod ht 19
Biologifrågor blodomlopp och blod ht 19
Biologiprov om kroppen ht 19
Biologiprov Kroppen ht 19
Biologiprov Miljarder liv i en kropp ht 19
Biologiprov Miljarder liv i en kropp ht 19
Övningsprov biologi
Biologi Övningsprov
Biologi Övningsprov
Matspjälkningen 5 min
Biologi-uppgifter till celler/cellandning/stamceller/cancer
Biologi Sjukdomar matspjälkning
Biologi-Celler
Biologi-Celler
Biologi matspjälkning
Biologi matspjälkning
Biologi-Fördjupning- Problem med matspjälkningen
Biologi matspjälkning
Biologi-Fördjupning- Problem med matspjälkningen
Biologi-Diabetes mm.
Biologi- planera systematisk undersökning
Biologi- planera systematisk undersökning
Biologi-Diabetes mm.
Biologi undersökningens resultat
Biologi undersökningens resultat
Biologi anatomi kroppen
Cellens behov, stamceller, tumörer, liv och död.
Matspjälkningen 3X5 min
Matspjälkningssystemet-vår maghjärna 3 min
Din mage-besvär och sjukdomar 15 min
Det dolda sockret 14 min - om hälsa, godis och sockerfällor
Andningen och andningsorganen
Människans andningsorgan 7 min
Blodet och blodomloppet 12 min
Njuren-och att leva med dialys 17 min
Immunförsvaret 7 min
Immunsystemet-överföring av sjukdomar 4 min
Immunsystemet-en översikt 2 min
Immunsystemet-olik typer av skydd 2 min
Immunsystemet-allergier och problem i immunsystemet 3 min