Skolbanken Logo
Skolbanken

Planering bornholm 4-5åringar Krusbär

Förskolan Alma, Östhammar · Senast uppdaterad: 30 september 2020

Planering för språksamlingar enligt Bornholmsmodellen för 4-5 åringarna på avdelningen Krusbär. Denna grupp heter Lejongruppen, barnen födda -15 och -16.

 

Syfte

Varför ska vi arbeta med det här?

Syftet med dessa planerade språksamlingar är att barnen ska ges möjlighet att träna sin språkutveckling genom ett lustfyllt undervisningssätt.

 

Mål

Barnen ska ges förutsättningar att:

  • öka sin språkmedvetenhet
  • öka sin förmåga att använda och förstå begrepp, ord, och olika uttryck
  • utveckla ett nyanserat talspråk samt öka sitt ordförråd

 

Metod/Undervisning

Detta sker under två planerade tillfällen per vecka tillsammans med en pedagog, måndagar och onsdagar. 

Barnen födda -15 och -16 samlas inne på Krusbär tillsammans med en pedagog där vi har ett planerat undervisnings tillfälle för att öka barnens språkförmåga. 

Undervisningen sker genom att vi använder oss av ett material som heter "Före Bornholmsmodellen", där det finns tydliga konkreta förslag på lekar, sånger och övningar. Förskolan har fått påsar med material till varje tillfälle som gör att det blir spännande för barnen att plocka fram dessa tillsammans med en pedagog. 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,

fantasi och föreställningsförmåga,

både det svenska språket och det egna nationella minoritetsspråket, om barnet tillhör en nationell minoritet,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter