Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

9

Träningsmål - Kondition, åk 9

Adolfsbergsskolan, Knivsta · Senast uppdaterad: 28 september 2020

Beskrivning och planering av momentet.

Arbetssätt:

Praktiskt och teoretiskt arbetssätt där vi arbetar för att se hur konditionsträning påverkar kroppen samt gör en träningsplanering. 

Du ska sätta upp ett mål emot ett konditionsmål, skriva en planering för din träning för att nå ditt konditionsmål samt reflektera kring effekter på din fysik av din träning.

Du ska även detaljplanera ett konditionspass och arbeta med det i Teams. Träningspasset får du sedan lektionstid till att genomföra. Se uppgifter i Idrottsklassrummet. 

 

Material:

Gleerupsportal, kapitel om kondition.  https://gleerupsportal.se/laromedel/idrott-och-halsa-7-9/article/b25f9d7b-bae6-4774-b2d2-72b8bbbdf535

Förebyggande av skador: https://gleerupsportal.se/laromedel/idrott-och-halsa-7-9/article/4fe23daf-5999-41de-9574-bfab72ec329d

Träningsplanering: https://gleerupsportal.se/laromedel/idrott-och-halsa-7-9/article/70df6653-88e8-4d05-a12d-07c90432e907

Detaljplaneringen av konditionspasset finns i Teams. 

 

Planering:

v. 37. Introduktion, uppvärmning och intervallträning.
Genomgång av hur uppvärmning och intervallträning påverkar kroppen.

v. 38. Uppvärmning och konditionstest.
Genomgång av träningsplaneringen. 

v. 39. Distanspass.
Genomgång av hur distansträning påverkar kroppen. 

v. 40. Genomgång av hur uppgiften i Teams fungerar samt tid till att planera och börja skriva på uppgifterna.

v. 41. Egen träningsplanering.
Genomgång av hur nedvarvning påverkar kroppen. 

v. 42. Uppvärmning och avslutande konditionstest. Tid för reflektioner.

 

v. 43. Tid att skriva på uppgifterna samt inlämning i Teams.

 

Bedömning:

Du bedöms genom deltagandet på lektioner samt din träningsplanering och din Teamsuppgift. 


Läroplanskopplingar

röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,

planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,

Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.

Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, till exempel förbättring av konditionen.

Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.

Olika definitioner av hälsa, samband mellan rörelse, kost och hälsa och sambandet mellan beroendeframkallande medel och ohälsa.

Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget.

Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.

Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.

Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge enkla beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.

Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten och sammanhanget.

Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.

Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.

Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge utvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.

Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten och sammanhanget.

Eleven kan på ett väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.

Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.

Eleven kan på ett väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge välutvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback