Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 5

Hälsa-Kost

Uddegårdens förskola, Kristianstad · Senast uppdaterad: 21 september 2020

Vår förskola är med i ett kostprojekt där Köket och den pedagogiska verksamheten är involverad. Varje månad serveras en månadens frukt och en månadens grönsak, med syftet att barnen ska uppmuntras att äta mer frukt och grönt.

Vår förskola är med i ett kostprojekt där Köket och den pedagogiska verksamheten är involverad. Varje månad serveras en månadens frukt och en månadens grönsak. Kokerskan som lagar maten till oss, serverar grönsaken/frukten lite mer just den månaden och på olika sätt. Detta görs för att barnen ska uppmuntras att titta, lyssna, lukta, känna och smaka på olika grönsaker/frukt. Målet med projektet är att ju mer bekanta barnen är med olika livsmedel, ju mer vågar de smaka/äta och på sikt så gynnas en god varierad kosthållning som innehåller mycket frukt och grönt!

 

På kanalen har vi valt att arbeta med olika skapande aktiviteter utifrån vad som serveras månad för månad.

 

 


Läroplanskopplingar

ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

skapa förutsättningar för barnen att förstå hur deras egna handlingar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling, och

intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,

förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Aktivitet september Päron-Bönor

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback