Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3), Svenska, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

2

Fasta ämnen och vätskor

Parkskolan, Ludvika · Senast uppdaterad: 16 september 2020

Genom enkla naturvetenskapliga undersökningar får eleven kunskaper om materials egenskaper samt enkla lösningar och blandningar.

Vad ska vi lära oss. Varför just detta?:

Du skall utveckla din förmåga att:

 • Känna till enkla lösningar och blandningar.
 • Känna till hur man sorterar material utefter deras utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
 • Kunna göra en undersökning utifrån en muntlig instruktion.
 • Kunna beskriva dina undersökningar muntligt.

Hur ska vi lära oss detta:

Undervisning

 • Du får arbeta utifrån flera olika uppdrag i NTA:s tema "Fasta ämnen och vätskor".
 • Du kommer att få träna på att gissa vad som kommer att hända när du gör en undersökning.
 • Du kommer att få göra naturvetenskapliga undersökningar och dokumentera undersökningarna med hjälp av bild och text.
 • Vi kommer tillsammans i grupp samtala kring vad vi upptäckte under laborationerna.

 

 

Vad som kommer att bedömas:

Du kommer bedömas utifrån din förmåga att:

 • att använda de ord och begrepp som hör till arbetsområdet fasta ämnen och vätskor.
 • att genomföra undersökningar
 • förstå en muntlig instruktion
 • delta i diskussioner

Hur du får visa vad du kan:

Du får visa att du kan:

 • sortera några föremål utifrån deras olika egenskaper
 • enkla undersökningar som handlar om vatten/vätskor
 • dokumentera dina undersökningar
 • delta i samtal utifrån dina undersökningar

Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

genomföra systematiska undersökningar i kemi, och

använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.

Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.

Enkla naturvetenskapliga undersökningar.

Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.

Eleven har ett grundläggande ordförråd som kan användas i samtal om elevnära frågor och ämnen.

Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.

Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.

Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

Matriser i planeringen
Fasta ämnen och vätskor åk 2
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback