Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3)

·

Årskurs:

1

Trafiken

Råå Södra Skola, Helsingborg · Senast uppdaterad: 17 september 2020

I det här temat får du lära dig lite om vilka regler som finns i trafiken i vår närmiljö. Du kommer också att få bekanta dig med några trafikmärken samt beskriva din skolväg. Vi funderar/diskuterar tillsammans hur eventuella risker kan undvikas. Finns det risker för miljön? Kan vi påverka dessa?

 

Så här ska vi arbeta:

  • Besöka trafikskolan
  • Titta på film om trafiken
  • Titta på vilka trafikmärken och regler som finns i närmiljön
  • Rita och lära oss några vanliga trafikmärken
  • Samtala/diskutera hur trafiken påverkar miljön
  • Göra en beskrivning av din skolväg med hjälp av bild

Detta bedömmer vi:

  • Att du kan berätta om några ställen du ska vara extra försiktig i trafiken och förklara varför.
  • Att du känner till något om hur miljön påverkas ifall du går, cyklar, åker buss eller bil.

  • Rita en bild och förklara din skolväg

Läroplanskopplingar

göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och

värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.

analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,

analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,

Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.

Eleven kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.

Eleven beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön, och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till en hållbar utveckling.

Eleven identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.

Eleven identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback