Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

4

MatteBorgen Direkt 4A

Grebbestadsskolan, Tanum · Senast uppdaterad: 17 september 2020

Vi arbetar med MatteBorgen 4A - här följer en planering för höstterminen.

LÄRANDEMÅL

Du skall utveckla din förmåga att:

 • kunna läsa av tal och sätta ut tal på en tallinje
 • kunna välja rätt räknesätt för att lösa en textuppgift inom multiplikation och division
 • kunna använda addititon och subtraktion inom talområdet 0-10 000
 • kunna använda olika begrepp inom geometri
 • kunna läs av och rita olika diagram

Hur ska du utveckla dina förmågor?

Undervisning

 • du kommer att få lyssna på genomgångar samt träna genomgångna begrepp och moment.
 • du kommer att få arbeta med läromedlet MATTTEBORGEN 4A
 • du får möjlighet att använda konkret material.
 • du diskuterar matematiska uppgifter i grupp och i klass.
 • du får bekanta dig med matematikspel och program på lärplatta.

Du kommer att visa dina förmågor genom:

 • att vara aktiv under lektionerna
 • delta i diskussioner
 • skriftliga prov och läxförhör

Vad som kommer att bedömas:

Du kommer att bedömas utifrrån din förmåga att:

 • använda ord och begrepp som anknyter till arbetsområdet
 • välja och använda matematiska metoder som passar bra för att göra beräkningar och lösa uppgifter
 • lösa enkla problem i en textuppgift

Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

Rationella tal och deras egenskaper.

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.

Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.

Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.

Matriser i planeringen
Matte Borgen 4A
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback