Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

4

Åk 4 Svenska - Min dröm

Rådmansö skola, Norrtälje · Senast uppdaterad: 21 december 2020

”I have a dream.” Det sa Martin Luther King i ett berömt tal i USA för mer än 50 år sen. Hans dröm var att människor skulle behandlas lika oberoende av hudfärg och att ingen skulle diskrimineras. Vad har du för drömmar?

Tidsperiod

Vecka 34 - 40

Vad ska jag lära mig?

Vi kommer att arbeta med läsning och läsförståelse som fokusområde.

Mål:

Läsa

 • kunna läsa berättande text med flyt
 • kunna läsa sakprosatext (förklarande) med flyt
 • kunna läsa skönlitteratur (fantasy) med flyt
 • kunna analysera bilder
 • kunna använda lässtrategier: svara på innehållsfrågor, tolka budskap i en text, läsa med flyt

Skriva

 • kunna skriva berättande text med tydlig handling
 • kunna skriva sakprosatext (beskrivande och argumenterande) med tydligt innehåll och struktur
 • kunna ge omdömen om texters innehåll
 • kunna bearbeta texter med respons
 • kunna använda regler för språkriktighet

Samtala

 • kunna redovisa muntligt

Hur kommer jag att arbeta?

Du kommer att få:

 • arbeta utifrån Gleerups Svenska 4: Min Dröm
 • läsa olika texter
 • skriva olika texter: återberättande, förklarande och enkla faktatexter
 • delta i samtal om läsning och arbeta med strategier för läsning
 • arbeta med innehålls- och tolkningsfrågor
 • träna på att redovisa muntligt inför en mindre grupp
 • arbeta med att berätta dina tankar
 • arbeta med att bearbeta texter och ge respons
 • skriva för hand och i Word.

Hur kan jag visa mina kunskaper?

Jag kommer att bedöma dina kunskaper utifrån:

 • din delaktighet i diskussioner i samtal om texter du har läst eller lyssnat till
 • din förmåga att redovisa dina tankar om en text eller film
 • de texter du skriver
 • din förmåga att återberätta något du har läst eller lyssnat till.

Läroplanskopplingar

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.

Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter