Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Slöjd

·

Årskurs:

3 - 4

Introduktion symaskin och grunden i handsömnad Åk 3

Fjällbacka Skola, Tanum · Senast uppdaterad: 17 april 2023

Välkommen till Textilslöjden! Introduktion till symaskinen, säkerhet, funktion, delar och sömnads tekniker. Alla syr varsitt djur/figur/kudde utifrån egen design

Hur funkar symaskinen? Vad ska jag sy på den? Nu är det dags att du bekantar dig med ett av textilslöjdens verktyg, symaskin. Du kommer att lära dig de första grunderna i symaskinssömnad. Namnn på olika symaskinsdelar och förstå dess funktion. Du kommer att göra en del sy övningar som ska hjälpa dig i ditt slöjdarbete och föra det framåt. Avslutningsvis syr vi en liten figur/djur eller liknande med inspiration från en berättelse. Introduktion/repetion av handsömnad med kaststygn, trä en nål och göra en syknut. Som behövs i skapandet av figurerna.

 

Syfte utifrån slöjdens kursplan

Att tillverka föremål och bearbeta material med hjälp av verktyg är ett sätt för människan att tänka och uttrycka sig. Slöjdande är en form av skapande som innebär att söka konkreta lösningar inom hantverkstradition och design. Slöjd innebär manuellt och intellektuellt arbete i förening vilket utvecklar kreativiteten och handlingsberedskapen samt stärker tilltron till den egna förmågan att hantera olika praktiska problem i vardagen. Detta är betydelsefullt för individens och samhällets utveckling och för att främja hållbar utveckling

Bedömning

Vi bedömer utifrån slöjdens läroplan med utgångspunkt från mognads nivå i åk 3


Läroplanskopplingar

förmåga att formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga verktyg och hantverkstekniker,

förmåga att utveckla idéer samt välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet, och

förmåga att reflektera över arbetsprocesser och resultat utifrån kvalitet, uttryck och hållbar utveckling.

Metall, textil och trä. Materialens egenskaper och användningsområden.

Verktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Enkla skisser och arbetsbeskrivningar, hur de kan förstås och följas.

Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och reflektion över arbetsprocessen.

Undersökande av olika materials egenskaper.

Bilder, föremål och andra inspirationskällor för det egna skapandet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback