Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

PSKPSY01

Psykologi 1 HT2020 SA18 (50p)

Prins Wilhelmgymnasiet, Flen · Senast uppdaterad: 16 augusti 2023

~ Här i UNIKUM får du respons på dina uppvisade kunskaper i en lärandematris. Efter varje arbetsmoment uppdateras din matris (nuläge) och du kan ta del av ett skriftligt utlåtande (kommentarer). Lärandematrisen ger dig en samlad bild över ditt kunskapsuppvisande i kursen. ~ I CLASSROOM hittar du kursbeskrivning, planering och instruktioner till alla arbetsmoment.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
HT 2020: Psykologi 1 [Helhetsmatriss] RP
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback