Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Musik

·

Årskurs:

4 - 6

Instrumentgrupper

Kungsholmens grundskola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 15 september 2021

Vi ska lära oss om olika musikinstrument. Hur de ser ut och låter, sortera in dom i de rätta instrumentgrupperna samt urskilja instrumentens olika karaktärsdrag.

Rubrik: Instrumentgrupper

 

Syfte och förmågor - Att urskilja olika musikinstrument och dela in dom i instrumentgrupperna Stråk, blås, sträng, slagverk och tangent..

 

Period - V, 38- 40

 

Arbetssätt - Vi kommer att användas oss av bilder på musikinstrument och lyssna på instrumentens karaktärsdrag. Träna på att identifiera och sortera instrumenten, både praktisk, analogt och digitalt arbetssätt. Vi kommer även spela olika dataspel där vi tränar våra förmågor.

 

  • Centralt innehåll/Mål efter avslutat arbetsområde
  •       Eleven kan urskilja och ge exempel från olika instrumentgrupper.

 

Utvärderingsformer - löpande bedömning sker när vi analyserar och pratar om olika instrument/grupper samt eleven visar att hen kan urskilja och ge exempel på olika instrument och instrumentgrupper i ett skriftligt prov V 40

 

Preliminär veckoplanering. se arbetssätt

 

Kunskapskrav -  Använd dig av funktionen i unikum.

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Indelningen i stråk-, blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrument.

Dessutom kan eleven med viss säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter