Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

7 - 9

Taking a trip

Brunnsåkersskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 17 september 2020

You are going on a trip to the British Isles (England, Scotland, Wales, Northern Ireland and the Republic of Ireland).

Your trip will last for three days (not including travels to the three different destinations).

Your task is to plan your trip and tell me everything about it.

Aims:

  • Speaking skills
  • Writing skills
  • Cultural awareness (Facts about Great Britain and the Republic of Ireland)
  • Giving a presentation

Instructions:

  • Decide which three countries you will travel to.
  • Choose three cities in the countries that you want to visit
  • Find facts
  • Use your iPad or computer to the presentation
  • Write out a text for your presentation. The text shouldn’t be set in stone, feel free to improvise a bit while presenting.
  • Use keywords when speaking or learn your text by heart!

 

You can choose different ways of reporting your trip.

1. Write a blog about every day on your trip. You must describe everything you do in detail and you should also put some pictures in your blog.

2. Present your trip on a poster. Make sure you have enough information on it. You have to make one poster for every city you go to.

3. Present your trip by a vlog (video blog).

 


Läroplanskopplingar

Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.

Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.

Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.

Talad engelska och texter från olika medier.

Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.

Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.

Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.

Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.

Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.

Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Write a blog